FLYGRESA Stockholm - Göteborg

exempel-kort-bak.png

En tur och retur-resa på sammanlagt 900 km med flyg (endast CO2).

Det släpper ut

200 kg CO2

Cirka 3700 personer flyger mellan städerna per dag.

Hur kom vi fram till det?

SÅ HÄR HAR VI RÄKNAT

Kort beräkningsförklaring

I utsläppen för flygresan har vi bara räknat ut bränsleförbrukningen per person och hur mycket utsläpp det innebär (utan att ta hänsyn till höghöjdseffekten[hover OCH/eller länk till beskrivning]). Det gjorde vi genom att ta bränsleförbrukningen per säte på planet, och sedan dela upp det på så många säten som brukar vara upptagna, och till sist räkna hur mycket CO2e som släpps ut vid förbränning av den mängden bränsle.

 

 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING PER PERSON

UPPDELAT PÅ UPPTAGNA PLATSER

OMRÄKNAT TILL CO2-UTSLÄPP