ÄMNESÖVERGRIPANDE ÖVNINGAR

 1. Be eleverna föreställa sig ett hållbart framtida samhälle efter en lyckad klimatomställning. Hur ser världen ut då och hur tog vi oss dit? Låt eleverna diskutera i smågrupper och/eller rita bilder av hur världen kan se ut. Övningen bidrar till att skapa hopp och inspirerar till aktion.
 2. Kolla på Klimatkolls beräkningsförklaringar tillsammans med eleverna. Där går vi igenom hur vi har gjort för att beräkna de olika korten – både hur vi generellt har tänkt och detaljerat hur vi har beräknat varje kort. Övningen ökar förståelsen för vad som orsakar stora respektive små utsläpp. Samtidigt tränas elevernas beräkningsskicklighet och vetenskapliga tänkande och deras förmåga att göra välinformerade val för att minska sin klimatpåverkan ökar.
 3. I övningen Beräkna dina egna kort får eleverna göra de uppskattningar och beräkningar som behövs för att få fram utsläppssiffran på valfritt kort. Övningen tränar eleverna i vetenskapligt tänkande och beräkningsskicklighet samt ger dem djupare insikt i vad som orsakar stora respektive små utsläpp.
 4. Be eleverna fundera över vilken pryl eller aktivitet de skulle vilja veta klimatpåverkan för. Tänk kreativt! Kanske något vardagligt som utsläppen från att dricka en energidryck i veckan i ett år eller något knasigt som att skicka 500 liter glass till månen. Skicka sedan in era kortförslag till hej@kortspeletklimatkoll.se (skriv “Kortförslag” i ämnesraden) och hjälp på så sätt Klimatkoll-teamet att förbättra spelet efterhand. Övningen stimulerar kreativiteten och intresset för klimatvetenskap och naturvetenskaplig forskning.

ÖVNINGAR FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN

 1. Bortom fossilsamhället Ett skolmaterial som tar ca tre lektioner att genomföra. Övningen syftar till att skapa diskussion och kreativitet kring klimatutmaningen och omställningen till ett fossilfritt samhälle.
 2. Hur sker förändring?
  – En övning där eleverna får identifiera och reflektera kring avgörande
  faktorer genom att läsa texter från både historien och framtiden,
  diskutera bilder och själva skriva om en förändring som skett. Övningen
  är utvecklad tillsammans med forskare vid Lunds universitet och 2047
  Science Center.
 3. Onödigaste prylen
  – Vad är en onödig pryl? Varför tillverkas prylar som inte behövs? Hur
  påverkas naturresurser och människor? Vilka argument finns för och emot
  tillverkning och konsumtion av prylar? Det är frågor som eleverna får
  undersöka i den här övningen.
 4. Följ T-shirten
  – Här får eleverna följa tröjans väg från råvara till avfall,
  återanvändning eller återvinning och göra egna livscykelanalyser på
  textilier.
 5. Podd om parisavtalet – Information om Parisavtalet med diskussionsfrågor och uppgifter, i samarbete med SO-rummet.

kortspelet-klimatkoll-kortlek