kortspelet-klimatkoll-kortlek

OM SPELET

Orsakar en flygresa till Thailand större klimatpåverkan än att äta en bit nötkött varje dag under ett år? Orsakar ett besök på festival större klimatpåverkan än flygresan? Kortspelet Klimatkoll hjälper spelarna att förstå hur det vi konsumerar i vardagen påverkar klimatet. Spelet garanterar livliga diskussioner och aha-upplevelser! En omgång kan spelas på en kvart av två eller fler spelare över 12 år. Uppskattningarna av klimatpåverkan baseras på beräkningar av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Kortspelet Klimatkoll ges ut av
Klimatkoll Guldheden AB.

FORMGIVNING

Tina Damgaard

 

ILLUSTRATION

Hillevi Duus

VARFÖR ETT KORTSPEL
OM KLIMATET?

Kortspelet Klimatkoll är ett lekfullt, intresseväckande och hoppingivande sätt att närma sig klimatfrågan. Klimatutmaningen som vi står inför upplevs av många som skrämmande och svår att greppa. Kortspelet Klimatkoll ger viktiga insikter och är ett effektivt redskap för att få till stånd givande samtal om klimatet med nära och kära. Det engagerar och bidrar till att skapa en känsla av hopp, vilket är centralt för att kunna hantera klimatutmaningen, praktiskt, såväl som känslomässigt. Genom att förstå vad som orsakar stora och små utsläpp blir det lättare att fokusera på det som verkligen gör skillnad. Och när vi spelar med vänner och familj blir lärandet och engagemanget mer lustfyllt och lättare att sprida vidare!

Spelet bidrar till att skapa en öppen dialog kring klimatfrågan, som annars kan kännas obekväm och svår att prata om. Många människor känner oro och ångest kring klimatförändringarna och drar sig för att prata om det. Det vill vi motverka! Med Klimatkoll som utgångspunkt blir det lättare att skapa ett positivt samtalsklimat, där frågor om livsstil och ansvar kommer på tal på ett naturligt sätt, utan att någon känner sig personligt ifrågasatt eller utpekad. Det är en av spelets främsta styrkor!

Spelet används också av unga som vill starta konstruktiva samtal med sina föräldrar om klimatfrågor. Det finns faktiskt forskning som visar att det fungerar! Just barn och unga kan nämligen spela en viktig roll i att öka klimatmedvetenheten hos sina föräldrar och därigenom bidra till att skapa en mer hållbar framtid.

BERÄKNINGAR

Nyfiken på hur vi har beräknat utsläppssiffrorna på korten? Under “Kortens beräkningar” finns beräkningsförklaringar för samtliga kort i senaste utgåvan av Klimatkoll! 

Stämmer korten i din kortlek inte överens med med de kort som vi erbjuder beräkningsförklaringar för? Då spelar du troligtvis med en äldre utgåva av spelet. Klicka på “Olika utgåvor av spelet” för mer information om vad som skiljer de olika utgåvorna åt. 

SKOLA

”Det är kul o lärorikt samtidigt.”
“Det är typ som att man blir lurad att lära sig, liksom!”

Så säger några elever som har spelat Klimatkoll i skolan.  

Sedan år 2020 bedriver vi en stor satsning på lärande för hållbar utveckling och klimatundervisning med stöd från Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling. Hittils har fler än 30 000 skolelever spelat Klimatkoll, 500 lärare och lärarstudenter har utbildats i hur spelet kan användas i skolan, och minst 2500 kortlekar har delats ut till lärare. Vår skolsatsning syftar till att fånga upp ungas intresse och engagemang för klimatfrågan, och förse lärare med effektiva och läroplansanpassade redskap för lärande. Nyheter från projektet finns här.

Är du lärare och vill hitta engagerande sätt att arbeta med klimatfrågan i din undervisning? Under Lärarmaterial finns övningar, förslag på lektionsupplägg och annat stödmaterial! Du får också gärna kontakta oss på skola@kortspeletklimatkoll.se så hjälper vi dig!

“Alla elever gillar att spela kort och när då de får fel för att Klimatkollskortet säger att rosor från Kenya ger mindre utsläpp, är elevernas diskussion och engagemang igång. Klimatkoll är en utmärkt start för att arbeta med Hållbar utveckling i teknik!”

/Camilla Segervall
Förstelärare, Programmering, Teknik, och CAD.
Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång

“Spelet Klimatkoll gav upphov till många intressanta diskussioner i klassrummet och passade perfekt när vi jobbade med hållbar utveckling i naturkunskap.”

/Elin Gawell
Gymnasielärare i matematik och gymnasielektor.
Gustavsbergs Gymnasium

OM OSS

Kortspelet Klimatkoll ges ut av Klimatkoll Guldheden AB (Org. nr. 559145-0399). Vår verksamhet består av att utveckla, producera och ge ut olika versioner av kortspelet Klimatkoll, samt skapa material och aktiviteter kopplat till spelet. Syftet med vårt arbete är att skapa en lärorik och rolig upplevelse som väcker engagemang och samtal kring hur mycket olika vardagsaktiviteter påverkar klimatet och klimatrelaterade frågor.

Klimatkoll Guldheden AB:s styrelse består av Erik Sterner, David Andersson, Karl Sterner Isaksson och Dennis Olsson. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola har utvecklat den beräkningsmodell som ligger till grund för kortspelet. Distribution och försäljning sköter Gustav Sterner. På Klimatkoll jobbar även Maria Nordborg och Yrsa Dahlman. Läs mer om Klimatkolls team här.

Förutom kortspelet Klimatkoll på svenska, har vi gett ut följande versioner på andra språk:

Climate Call (engelska)

Klimasjekken (norska) 

Kliima kool (estniska) 

Klimakompass (tyska)  

KONTAKT

STORY

Historien om kortspelet Klimatkoll börjar på adressen Doktor Bex gata 5 i Guldheden i Göteborg 2009. Där och då flyttar nämligen David Andersson in hos dåvarande fotbollstränaren Jonas Karlén. David får ganska snart anställning som doktorand på institutionen för energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola, där han börjar forska om hållbar konsumtion. David och Jonas blir nära vänner och styr bland annat upp amatörbaren Guldhedens biblioteksbar där Jonas blandar cocktails och David grillar varma mackor. Dessutom väcker David Jonas klimatsamvete genom att ständigt påpeka när han duschar för länge, glömmer att släcka lampan eller äter kött till middag.

– Energi! säger David.

– Okej! säger Jonas.

I slutet av 2016, alltså sju år efter att David har väckt Jonas klimatsamvete, går Jonas universitetskursen Spel och simuleringar som redskap för lärande vid Göteborgs universitet. På introduktionen får han idén om ett kortspel där spelaren placerar olika aktiviteter på en linje, ordnad efter hur stor klimatpåverkan de har. Han berättar om idén för David, som går igång på den. En enkel prototyp tas fram och spelas vid ett lunchseminarium på Institutionen för energi och miljö på Chalmers. Såväl doktorander som professorer blir lyriska över spelet. Framförallt blir Davids två kollegor Erik Sterner, en driven idéspruta med brinnande intresse för pedagogik och klimatfysik, och Stefan Wirsenius, världsledande forskare på klimatpåverkan från livsmedel och markanvändning, intresserade och de båda blir engagerade i utvecklingen av spelet. Prototypen vidareutvecklas och testas vid ett antal studiebesök för högstadie- och gymnasieelever. Även eleverna och deras lärare gillar spelet och David, Jonas, Erik och Stefan går ihop och bestämmer för att bilda bolaget Klimatkoll Guldheden AB, med syfte att sprida spelet till en större publik.