logo.png
Klimat_render06a-2.png

OM SPELET

Orsakar en flygresa till New York mer klimatpåverkan än att äta en bit nötkött om dagen i ett år? Orsakar en köksrenovering mer än flygresan? Kortspelet Klimatkoll hjälper spelarna att förstå hur val vi gör i vardagen påverkar klimatet. Spelet garanterar livliga diskussioner och aha-upplevelser! En omgång kan spelas på en kvart av två eller fler spelare över 12 år. Uppskattningarna av klimatpåverkan i spelet baseras på beräkningar av forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Kortspelet Klimatkoll ges ut av Klimatkoll Guldheden AB.

FORMGIVNING

Tina Damgaard

ILLUSTRATION

Hillevi Duus

 
 

SKOLA

Tusentals elever har redan spelat Klimatkoll och hundratals lärare använder det idag i undervisningen. Spelet är uppskattat av både lärare och elever, eftersom det på ett lustfyllt och engagerande sätt bidrar till ökad kunskap om klimat, livsstil och hållbar konsumtion. Dessutom stimulerar det elevernas reflektion och fungerar som en bra utgångspunkt för viktiga samtal om ansvar och beteende. På så sätt bidrar det till att uppfylla många viktiga lärandemål. Och så är det roligt att spela! 

 

Det är kul o lärorikt samtidigt”, och “Det är typ som att man blir lurad att lära sig, liksom!” är några av de kommentarer vi fått från elever. 

 

Klimatkoll kan användas i alla ämnen där hållbar utveckling ingår: allt ifrån naturkunskap och teknik, till samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap. Läroplansanpassade lektionsförslag som visar hur spelet kopplar till det centrala innehållet och kunskapskraven i olika kurser finner du här intill. Där finns även en instruktionsvideo och en pdf-presentation.   

 

Från början av 2020 och tre år framåt genomför vi en storsatsning som går ut på att tiotusentals skolelever ska få spela Klimatkoll, och tusentals lärare ska få utbildning i klimatundervisning. Projektet är finansierat av forskningsrådet Formas, och syftar till att fånga upp elevernas intresse och engagemang för klimatfrågan, och ge lärare ett effektivt och läroplansanpassat redskap för lärande. Mer information om projektet finns här.

 

Samtidigt genomför vi just nu en storsatsning i Norge. Samma dag som den norska versionen av Klimatkoll lanserades beställde lärare 3000 kortlekar under loppet av bara några timmar! 

 

Det har tidigare funnits möjlighet att beställa kortlekar gratis här via vår hemsida, men efterfrågan vad stor och potten är nu slut. Självklart går det fortfarande bra att köpa kortlekar via vår webbshop.


Tycker du att Klimatkoll är bra, och vill hjälpa oss att sprida information om spelet på din skola? Använd då gärna flyern här intill! Mer information om hur Klimatkoll kan användas i skolan finns i dessa artiklar i Kemilärarnas informationsbrev och LMNT-nytt.

LÄRARMATERIAL

Här kan du som lärare ladda ner filer som hjälper dig att använda kortspelet Klimatkoll i din undervisning. Vi kommer att fylla på med mer material för fler ämnen med tiden.

OM OSS

Kortspelet Klimatkoll ges ut av Klimatkoll Guldheden AB (559145-0399). Vår verksamhet består av att utveckla, producera och ge ut olika versioner av Klimatkoll, samt skapa material och aktiviteter kopplat till spelet. Syftet med vårt arbete är att skapa en lärorik och rolig upplevelse som väcker engagemang och samtal kring hur mycket olika vardagsaktiviteter påverkar klimatet och klimatrelaterade frågor.

Klimatkoll Guldheden AB ägs av Jonas Karlén (ordf.), Erik Sterner, David Andersson och Stefan Wirsenius.

Teamet som arbetar med Klimatkolls Formas-finansierade skolsatsning består av Erik Sterner (projektledare), Maja Andersson, Maria Nordborg, Dennis Olsson och Yrsa Dahlman.

Hittills har vi, förutom kortspelet Klimatkoll, gett ut följande versioner:

Climate Call (engelsk version)

Klimasjekken (norsk version) 

 

STORY

Historien om kortspelet Klimatkoll börjar på adressen Doktor Bex gata 5 i Guldheden i Göteborg 2009. Där och då flyttar nämligen David Andersson in hos dåvarande fotbollstränaren Jonas Karlén. David får ganska snart anställning som doktorand på institutionen för energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola, där han börjar forska om hållbar konsumtion. David och Jonas blir nära vänner och styr bland annat upp amatörbaren Guldhedens biblioteksbar där Jonas blandar cocktails och David grillar varma mackor. Dessutom väcker David Jonas klimatsamvete genom att ständigt påpeka när han duschar för länge, glömmer att släcka lampan eller äter kött till middag.

– Energi! säger David.

– Okej! säger Jonas.

I slutet av 2016, alltså sju år efter att David har väckt Jonas klimatsamvete, går Jonas universitetskursen Spel och simuleringar som redskap för lärande vid Göteborgs universitet. På introduktionen får han idén om ett kortspel där spelaren placerar olika aktiviteter på en linje, ordnad efter hur stor klimatpåverkan de har. Han berättar om idén för David, som går igång. En enkel prototyp tas fram och spelas vid ett lunchseminarium på Institutionen för energi och miljö på Chalmers. Såväl doktorander som professorer blir lyriska över spelet. Framförallt blir Davids två kollegor Erik Sterner, en driven idéspruta med brinnande intresse för pedagogik och klimatfysik, och Stefan Wirsenius, världsledande forskare på klimatpåverkan från livsmedel och markanvändning, intresserade och de båda blir engagerade i utvecklingen av spelet. En utvecklad prototyp tas fram och används vid ett antal studiebesök för högstadie- och gymnasieelever, som David anordnar. Även eleverna och deras lärare gillar spelet och David, Jonas, Erik och Stefan går ihop för att bilda bolaget Klimatkoll Guldheden AB, med syfte att sprida spelet till en större publik.