KLIMATKOLL I MEDIA

Här har vi samlat artiklar om Klimatkoll som publicerats i olika magasin och tidningar.
Klicka på länkarna för att läsa mer!

Intervju i Ämnesläraren

Intervju med Klimatkolls Erik Sterner i Ämnesläraren (tidskrift för lärare i matematik, teknik & naturkunskap): ”Det finns ett stort behov av engagerande läromedel som väcker viktiga samtal och nyfikenhet. Vår långsiktiga målsättning är att alla elever som går ut gymnasiet i Sverige ska ha spelat Klimatkoll”, säger Erik.

6 dec 2020

Intervju i magasinet Syre

I artikeln berättar Erik hur han tror att vi kan undvika att drabbas av klimatångest, och istället bli engagerade samhällsmedborgare:  ”…kunskap och verktyg är viktigt för att inte hamna i klimatångest-fällan och känna sig maktlös inför framtiden. Med en positiv attityd och med goda exempel kommer fler bli engagerade”.

8 jan 2020

Artikel i nyhetsbrevet Teknikundervisning i skolan

Artikel skriven av läraren Camilla Segervall som undervisar på Teknikprogrammet i Finspång. Camilla berättar hur hon arbetar med undervisning inom miljö och klimat genom att använda sig av kortspelet Klimatkoll, och intervjuar Yrsa Dahlman, medarbetare på Klimatkoll.

Augusti 2021

Artikel i LMNT-nytt: tidskrift tillhörande riksförening för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik

Artikel om skolsatsningarna i Sverige och Norge, och information om hur lärare kan beställa kortlekar helt kostnadsfritt inom ramen för ett Formas-finansierat projekt. 

1 april 2020

Artikel i LMNT-nytt: tidskrift tillhörande riksförening för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik

I artikeln beskrivs hur Klimatkoll kan nå sin fulla potential som ett redskap för lärande om klimat och hållbar utveckling, och på ett så effektivt vis om möjligt fånga upp elevernas intresse och engagemang i klimatfrågan: ”Det är slående hur mycket eleverna går igång runt spelborden, men från ett lärarperspektiv är det viktigt att försöka hitta en balans mellan att använda Klimatkoll som en kul övning och ett effektivt redskap för lärande”. 

LMNT är en riksförening för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik.

14 oktober 2019

Artikel i den vetenskapliga tidskriften Climate Change

En artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Climate Change skriven av bland andra Erik Sterner, en av Klimatkolls grundare, visar att det finns utbredda missuppfattningar kring sambanden mellan utsläppen av växthusgaser och koncentrationen av växthusgaser i atmosfären.

16 april 2019