KLIMATKOLL I MEDIA

Här har vi samlat artiklar om Klimatkoll som publicerats i olika magasin och tidningar.
Klicka på länkarna för att läsa mer!

Artikel i nyhetsbrevet Teknikundervisning i skolan

Artikel skriven av läraren Camilla Segervall som undervisar på Teknikprogrammet i Finspång. Camilla berättar hur hon arbetar med undervisning inom miljö och klimat genom att använda sig av kortspelet Klimatkoll, och intervjuar Yrsa Dahlman, medarbetare på Klimatkoll.

augusti 2021

Intervju med Erik Sterner i Ämnesläraren

Intervju med Klimatkolls Erik Sterner i Ämnesläraren (tidskrift för lärare i matematik, teknik & naturkunskap): ”Det finns ett stort behov av engagerande läromedel som väcker viktiga samtal och nyfikenhet. Vår långsiktiga målsättning är att alla elever som går ut gymnasiet i Sverige ska ha spelat Klimatkoll”, säger Erik.

6 dec 2020

Artikel i LMNT-nytt: tidskrift för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik

Artikel om skolsatsningarna i Sverige och Norge, och information om hur lärare kan beställa kortlekar helt kostnadsfritt inom ramen för ett Formas-finansierat projekt. LMNT är en riksförening för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik. 

1 april 2020

Intervju med Erik Sterner i magasinet Syre

I artikeln berättar Erik hur han tror att vi kan undvika att drabbas av klimatångest, och istället bli engagerade samhällsmedborgare:  ”…kunskap och verktyg är viktigt för att inte hamna i klimatångest-fällan och känna sig maktlös inför framtiden. Med en positiv attityd och med goda exempel kommer fler bli engagerade”.

8 jan 2020

Klimatkoll på förstasidan av LMNT-nytt!

I artikeln beskrivs hur Klimatkoll kan nå sin fulla potential som ett redskap för lärande om klimat och hållbar utveckling, och på ett så effektivt vis om möjligt fånga upp elevernas intresse och engagemang i klimatfrågan: LMNT är en riksförening för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik.

14 oktober 2019

Artikel i nyhetsbrev från Kemilärarnas resurscentrum

Kemilärarnas resurscentrum, KRC, är ett nationellt resurscentrum och en satsning av Utbildningsdepartement i samarbete med Stockholms universitet. Artikeln ger förslag på lektionsupplägg med Klimatkoll inom ramen för kemiundervisning och förslag på fördjupningsuppgift i kemi som knyter an till stökiometri.  

april 2019

Artikel i den vetenskapliga tidskriften Climate Change

En artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Climate Change skriven av bland andra Erik Sterner, en av Klimatkolls grundare, visar att det finns utbredda missuppfattningar kring sambanden mellan utsläppen av växthusgaser och koncentrationen av växthusgaser i atmosfären.

16 april 2019

Svensk Byggtidning uppmärksammar Klimatkoll

– Vi funderade på hur vi bäst kunde visualisera individens klimatpåverkan, och testade att göra ett kortspel. Vi återanvände enkla spelregler från andra spel och la till vetenskapligt grundade beräkningar på klimatpåverkan, berättar Jonas Karlén, pedagog och spelutvecklare, i en artikel med titeln ”Nytt kortspel hjälper oss fatta klimatsmarta beslut”. 

8 nov 2018

Artikel om Klimatkoll i Dagens Infrastruktur

– Svenskarna släpper ut cirka 11 ton koldioxid per person och år sett till vår konsumtion, och vi behöver halvera utsläppen varje årtionde för att bidra till att ge världen en hyfsad chans att klara Parismålet. Stora förändringar krävs på kort tid, och vårt spel kan hjälpa folk att fatta rätt beslut, säger David Andersson, en av Klimatkolls grundare, i en artikel i Dagens Infrastruktur. 

4 nov 2018