Hoppa till innehåll

UTBILDNING INOM KLIMAT,
MILJÖ & HÅLLBAR UTVECKLING

Klimatquiz

      Tidsåtgång: 15-30 min

Quiz som balanserar hopp och allvar, där deltagarna får testa sina klimatkunskaper och tävla mot sina kollegor. Lättsam, lärorik och engagerande aktivitet som passar perfekt under t ex en digital fika eller som inslag i annan sammankomst / utbildning. Vid köp av fler än 100 kortlekar erbjuder vi detta event utan extra kostnad! Kan även genomföras som fristående event utan att ni köper kortlekar.

Klimatkollseventsmall

      Tidsåtgång: 1 timme

Interaktiv workshop i tre delar med fokus på att skapa hopp och engagemang: 1) Introduktion till klimatutmaningen och de samhällsomställningar vi har framför oss. 2) Vi spelar Klimatkoll tillsammans! 3) Framåtblickande avslutning med fokus på vad vi kan göra här och nu. Alla medarbetare görs delaktiga i eventet med hjälp av webbtjänsten menti. Perfekt inslag under t ex en temadag om hållbar utveckling och miljöarbete!  

Klimatkollsevent – large

      Tidsåtgång: 2 timmar inkl. paus

Samma bas som i Klimatkollsevent small + valfri extra del, t ex: Klimatquiz, demonstration av Klimatvisionen (verktyg som visar hur Sverige kan minska utsläppen), eller fördjupning om globala trender, klimateffekter och skador, eller vanliga missuppfattning kring klimatförändringarna.

Spela Klimatkoll

     Tidsåtgång: 30 min

Vi går igenom spelidén och reglerna, och spelar tillsammans i små grupper (digitalt eller med fysiska kort). Spelstunden avslutas med en kort reflektion och diskussion. Engagerande och roligt inslag under t ex en hållbarhetsdag eller utbildningstillfälle! Kortlekarna blir en uppskattad give-away till era medarbetare. Vid köp av fler än 100 kortlekar erbjuder vi detta event utan extra kostnad!

Skräddarsydd utbildning /workshop

      Tidsåtgång: bestäms i samråd

Vi erbjuder skräddarsydda och behovsanpassade utbildningar, workshops och föreläsningar inom klimat, miljö och hållbar utveckling, med eller utan kortspelet Klimatkoll som del av eventet. Ta kontakt med oss för mer information!

Vill du boka någon av de utbildningar och event som vi erbjuder, eller veta mer? Ta då kontakt med oss, antingen via knappen här bredvid, eller genom att maila oss på hej@kortspeletklimatkoll.se! 

VÅRA FÖRELÄSARE

Karl Sterner Isaksson

kalle@kortspeletklimatkoll.se

Kalle (Karl) Sterner Isaksson arbetar för Klimatkoll och tror på lekfullt lärande. I sina föreläsningar och vid events nyttjar han Klimatkolls dynamiska kortspel och klimatquiz och balanserar hopp och allvar med målsättningen att inspirera och aktivera. Med en bakgrund inom filmskapande bestående av såväl manusförfattande som regi och skådespel förstår han vikten av att lägga fram en story där forskningen och vikten av den träder fram i bakgrunden. Vi människor är kapabla till nästan vad som helst och i varje klassrum/arbetslag finns det så mycket potential och Kalle vill väcka den del som slumrar. Med humor och egna anekdoter från livet blir det såväl personligt och allmängiltigt som roligt.

Kalle har bott i åtta olika länder och talar sex språk. Han är utbildad statsvetare och nationalekonom men söker sig helst till skapandet och berättandet oavsett om det är skönlitterärt/filmmanus eller i form av föreläsningar. Fokusområden är klimat, hållbarhet, energi och hans stora nya intresse; biologisk mångfald.

Erik Sterner

erik@kortspeletklimatkoll.se

Erik jobbar med utbildningar om klimat, samt forskar och utvecklar program hos Environment for Development, vid Göteborgs Universitet. På fritiden är det simning, spel och naturen som gäller.

Erik Sterner Klimatkoll grundare