BOENDE

Inom kategorin Boende inkluderas växthusgasutsläppen från:

​- Produktion av el och fjärrvärme för uppvärmning.
– För kyl, frys, matlagning, disk, tvätt etc. ingår i de flesta fall såväl tillverkning som användning av apparaterna.

Däremot ingår inte växthusgasutsläppen från:

​- Byggnation och underhåll av hus och lägenheter.

BERÄKNINGSFÖRKLARINGAR

Här finns beräkningsförklaringar för alla kort i kategorin Boende i senaste utgåvan av Klimatkoll (utgåva 2021). Beräkningsförklaringens svårighetsgrad anges intill varje kort.  

Undrar du något om ett specifikt kort, eller tycker att något är oklart? Då får du gärna höra av dig till hej@kortspeletklimatkoll.se så svarar vi så snart vi kan!​

VANLIGA FRÅGOR

Här finns frågor och svar som gäller Boende-kort från olika utgåvor av Klimatkoll.

Vi har använt globala genomsnitt för återvinning av metaller, plaster, glas och papper. När det gäller träbaserade material som inte kan materialåtervinnas, till exempel träskivor, så har vi antagit att de förbränns och att energin utnyttjas för fjärrvärme (i Sverige).

Olika typer av duschmunstycken förbrukar olika mycket vatten. Moderna duschmunstycken förbrukar generellt sett betydligt mindre vatten än gamla modeller. Vi har räknat med att de olika duschmunstycken förbrukar följande mängder vatten: 

      – Äldre duschmunstycken: 30 liter per minut
      – Standardduschmunstycken: 12 liter per minut 
      – Snålspolande duschmunstycken: 6 liter per minut

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms upp med fjärrvärme, enligt Energimyndigheten.

Svensk elmix kommer bland annat från vattenkraft, kärnkraft och naturgas (fossilgas).

Vi har inte gjort några specifika antaganden angående inomhustemperatur utan använt oss av statistik från Energimyndigheten på faktisk energianvändning för uppvärmning. Sänkning av temperaturen med en grad minskar energianvändning med ca 5 %, enligt Energimyndigheten.

Vi har antagit att den drar 1 liter bensin per timme, och att det tar en timme att klippa en gräsmatta på 1000 m2.

Notera att denna fråga gäller ett kort som inte ingår i den senaste utgåvan av Klimatkoll (utgåva 2021), och därför inte finns med bland korten som har beräkningsförklaringar.

Vi har antagit att en köksrenovering innebär att följande utrustning byts ut:

      – En kombinerad kyl/frys (220/100 liter)
      – Elektrisk spis 
      – Elektrisk ugn 
      – Mikrovågsugn 
      – Köksfläkt 
      – Diskmaskin 
      – Diskho och vattenkran  
      – Köksskåp och hyllor
      – Diskbänk