HANDDISKA

i upptappat vatten

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_LÄTT_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser från att diska i upptappat vatten varje dag under ett år, har vi gjort följande antaganden och använt följande data:

– Vattenförbrukning: 15 liter per disk
– Vattentemperatur inkommande vatten (innan uppvärmning): 8 °C
– Vattentemperatur diskvatten: 46 °C
– Energibehov för uppvärmning av vatten: 0,004184 MJ per liter och grad
– Utsläpp från svensk fjärrvärmeproduktion: 18,1 g CO2e per MJ (avser år 2017, enligt data från Energiföretagen)

Mängden vatten som totalt förbrukas under ett år beräknas genom att multiplicera vattenförbrukningen per disk med antalet disktillfällen per år. 

15 liter vatten per dag × 365 dagar per år = 5 475 liter vatten per år

Beräkningen visar att det krävs 5 475 liter vatten för att handdiska varje dag under ett år.

Energin som krävs för att värma upp 5 475 liter vatten från 8 °C till 46 °C beräknas genom att multiplicera energibehovet för att värma en liter vatten en grad med antalet grader som vattnet måste värmas, och den totala vattenmängden. Vattnet måste värmas 38 grader (46 °C − 8 °C = 38 °C). 

0,004184 MJ per liter och grad × 38 grader × 5 475 liter per år ≈ 870 MJ per år

Beräkningen visar att det krävs 870 MJ för att värma upp vattnet.

Utsläppen av växthusgaser beräknas genom att multiplicera det totala energibehovet med utsläppen av växthusgaser från svensk fjärrvärmeproduktion. 

870 MJ per år × 18,1 g CO2e per MJ = 15 747 g CO2e per år ≈ 16 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 16 kg CO2e , vilket har avrundats till 15 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: