UPPVÄRMNING

med bergvärme

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_LÄTT_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi gjort följande antaganden och använt följande data:

– Uppvärmningsbehov: 360 MJ per kvadratmeter och år (avser genomsnitt för hela Sverige och alla typer av uppvärmning enligt statistik från Energimyndigheten).
– Boarea: 140 m2 (storleken på en medelstor villa)
– Verkningsgrad bergvärmepump: 2,9 (källa: STEM Energikalkylen)
– Utsläpp från svensk elmix: 13 g CO2e per MJ (källa: Energimyndigheten (2020), avser år 2019)

Värmeenergin som krävs för att värma upp villan under ett år beräknas genom att multiplicera boarean med uppvärmningsbehovet per kvadratmeter och år.

140 m2 × 360 MJ per m2 och år = 50 400 MJ per år

Beräkningen visar att energibehovet uppgår till 50 400 MJ per år.

Mängden el som bergvärmepumpen behöver för att producera den mängd värme som krävs, beräknas genom att dividera värmebehovet per år med bergvärmepumpens verkningsgrad. Verkningsgraden beskriver hur mycket värmeenergi bergvärmepumpen producerar per förbrukad mängd elenergi. 

50 400 MJ per år/2,9 ≈ 17 379 MJ per år

Beräkningen visar att bergvärmepumpen förbrukar 17 379 MJ per år, i form av el.

Utsläppen av växthusgaser beräknas genom att multiplicera det totala elbehovet med utsläppen av växthusgaser från svensk elmix.

17 379 MJ per år × 13 g CO2e per MJ = 225 927 g CO2e per år ≈ 226 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 226 kg CO2e, vilket har avrundats till 230 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: