UPPVÄRMNING

med el-element

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_LÄTT_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi gjort följande antaganden och använt följande data:

– Uppvärmningsbehov villa: 416 MJ per kvadratmeter och år (genomsnittligt värde för hus  uppvärmda med el i Sverige enligt statistik från Energimyndigheten).
– Boarea: 140 m2 (storleken på en medelstor villa)
– Utsläpp från svensk elmix: 13 g CO2e per MJ (källa: Energimyndigheten (2020), avser år 2019)

Värmeenergin som krävs för att värma upp villan under ett år beräknas genom att multiplicera boarean med uppvärmningsbehovet per kvadratmeter och år.

140 m2 × 416 MJ per m2 och år = 58 240 MJ per år

Beräkningen visar att energibehovet uppgår till 58 240 MJ per år. Eftersom uppvärmningen sker med el-element betyder det att samma mängd el behöver tillföras, eftersom all elektricitet omvandlas till värmeenergi i elementen.

Utsläppen av växthusgaser beräknas genom att multiplicera det totala el-energibehovet med utsläppen av växthusgaser från svensk elmix.

58 240 MJ per år × 13 g CO2e per MJ = 757 120 g CO2e per år ≈ 757 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 757 kg CO2e, vilket har avrundats till 760 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: