UPPVÄRMNING

med fjärrvärme

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_LÄTT_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi gjort följande antaganden och använt följande data:

– Uppvärmningsbehov villa: 427 MJ per kvadratmeter och år (genomsnittligt värde för hus  uppvärmda med fjärrvärme i Sverige enligt statistik från Energimyndigheten).
– Boarea: 140 m2 (storleken på en medelstor villa)
– Utsläpp från svensk fjärrvärmeproduktion: 18,1 g CO2e per MJ (avser år 2017, enligt data från Energiföretagen)

Värmeenergin som krävs för att värma upp villan under ett år beräknas genom att multiplicera boarean med uppvärmningsbehovet per kvadratmeter och år.

140 m2 × 427 MJ per m2 och år = 59 780 MJ per år

Beräkningen visar att energibehovet uppgår till 59 780 MJ per år. Det motsvarar den mängd fjärrvärme som behöver tillföras.

Utsläppen av växthusgaser beräknas genom att multiplicera det totala värmeenergibehovet med utsläppen av växthusgaser från svensk fjärrvärme.

59 780 MJ per år × 18,1 g CO2e per MJ = 1 082 018 g CO2e per år ≈ 1 082 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 1 082 kg CO2e, vilket har avrundats till 1 100 kg CO2e på kortet.

Notering: Fjärrvärme produceras till stor del från förbränning av sopor. Det är en bedömningsfråga, och inte en faktafråga, om utsläppen från förbränning av sopor ska tillskrivas de konsumenter som har gett upphov till soporna, eller till de konsumenter som använder fjärrvärmen. I den här beräkningen har vi valt att tillskriva utsläppen till de konsumenter som använder fjärrvärme för att värma upp sina hem.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: