UPPVÄRMNING

passivhus

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_LÄTT_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi gjort följande antaganden och använt följande data:

– Uppvärmningsbehov passivhus: 68 MJ per kvadratmeter och år
– Boarea: 140 m2 (storleken på ett medelstort passivhus)
– Utsläpp från svensk elmix: 13 g CO2e per MJ (källa: Energimyndigheten (2020), avser år 2019)

Värmeenergin som krävs för att värma upp passivhuset under ett år beräknas genom att multiplicera boarean med uppvärmningsbehovet per kvadratmeter och år.

140 m2 × 68 MJ per m2 och år = 9 520 MJ per år

Beräkningen visar att det krävs 9 520 MJ per år. Eftersom uppvärmningen sker med el-element behöver samma mängd el tillföras, eftersom all elektricitet omvandlas till värmeenergi i elementen.

Som jämförelse kan det nämnas att vanliga villor har ett uppvärmningsbehov på 360 MJ, se här. Det innebär att passivhus har 81 % lägre uppvärmningsbehov per kvadratmeter jämfört med vanliga villor.

Utsläppen av växthusgaser beräknas genom att multiplicera det totala el-energibehovet med utsläppen av växthusgaser från svensk elmix.

9 520 MJ per år × 13 g CO2e per MJ = 123 760 g CO2e per år ≈ 124 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 124 kg CO2e, vilket har avrundats till 120 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: