DUSCHA

i 10 minuter varje dag

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_LÄTT_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi gjort följande antaganden och använt följande data:

– Vattenförbrukning standardmunstycke: 12 liter per minut
– Vattentemperatur inkommande vatten (innan uppvärmning): 8 °C
– Vattentemperatur duschvatten: 39 °C
– Energibehov för uppvärmning av vatten: 0,004184 MJ per liter och grad
– Utsläpp från svensk fjärrvärmeproduktion: 18,1 g CO2e per MJ (avser år 2017, enligt data från Energiföretagen)

Mängden vatten som totalt förbrukas under ett år beräknas genom att multiplicera vattenförbrukningen med duschtiden och antal dagar på ett år. 

12 liter per minut × 10 minuter per dag × 365 dagar per år = 43 800 liter per år

Beräkningen visar att det går åt 43 800 liter vatten per år.

Energin som krävs för att värma upp 43 800 liter vatten från 8 °C till 39 °C beräknas genom att multiplicera energibehovet för att värma en liter vatten en grad med antalet grader som vattnet måste värmas, och den totala vattenmängden. Vattnet måste värmas 31 grader (39 °C − 8 °C = 31 °C). 

0,004184 MJ per liter och grad × 31 grader × 43 800 liter per år ≈ 5 681 MJ per år

Beräkningen visar att det krävs 5 681 MJ per år för att värma upp vattnet.

Utsläppen av växthusgaser beräknas genom att multiplicera det totala energibehovet med utsläppen av växthusgaser från svensk fjärrvärmeproduktion.

5 681 MJ per år × 18,1 g CO2e per MJ ≈ 102 826 g CO2e per år ≈ 103 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 103 kg CO2e, vilket har avrundats till 100 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: