DATOR

påslagen dygnet runt

Klimatpåverkan

75

kg CO2e

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_MEDEL_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi inkluderat dels utsläppen från förbrukningen av el, dels utsläppen från tillverkning av datorn. Följande data har använts:

– Genomsnittlig effekt i påslaget läge: 100 W
– Utsläpp från svensk elmix: 13 g CO2e per MJ (källa: Energimyndigheten (2020), avser år 2019)
– Klimatavtryck för en nytillverkad stationär dator: 160 kg CO2e (källa: Jönbrink, 2007)
– Livslängd dator: 5 år

Mängden energi som förbrukas under ett år beräknas genom att först omvandla från watt (W) till joule (J) per sekund (1 W = 1 J per sekund). Därefter multipliceras den genomsnittliga effekten (det vill säga, energianvändningen per tidsenhet) med den sammanlagda tiden i sekunder, enligt det fysikaliska sambandet energi = effekt × tid. Tjugofyra timmar per dag under ett år motsvarar 31 536 000 sekunder. 

31 536 000 sekunder per år × 100 J per sekund = 3 153 600 000 J per år ≈ 3 154 MJ per år

Beräkningen visar att 3 154 MJ el förbrukas om datorn är påslagen dygnet runt under ett år.

Utsläppen av växthusgaser beräknas genom att multiplicera förbrukningen av el med utsläppen av växthusgaser från svensk elmix. 

3 154 MJ per år × 13 g CO2e per MJ = 41 002 g CO2e per år ≈ 41 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 41 kg CO2e.

Utsläppen från tillverkningen av datorn beräknas genom att fördela klimatavtrycket för en nytillverkad stationär dator jämnt över alla år som datorn används.  

160 kg CO2e/5 år = 32 kg CO2e per år

Beräkningen visar utsläppen från tillverkningen uppgår till 32 kg CO2e per år.

De totala utsläppen beräknas genom att summera utsläppen från förbrukningen av el, med utsläppen från tillverkningen av datorn.

41 + 32 kg CO2e = 73 kg CO2e per år

Beräkningen visar att de totala utsläppen uppgår till 73 kg CO2e per år, vilket har avrundats till 75 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: