GÅ PÅ FESTIVAL

i tre dagar

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_LÄTT_mörk

Climate-tech företaget Svalna har beräknat att musikfestivalen Way Out West år 2019 hade ett klimatavtryck på 385 ton CO2e (Nordborg & Andersson, 2019). Siffran inkluderar de största utsläppen av växthusgaser som är förknippade med att arrangera festivalen, nämligen godstransport, transport för artister och anställda, energianvändning på festivalområdet, boende för artister och anställda samt hyra av utrustning. 

Notera att utsläpp som besökare orsakar i samband med resa till och från festivalen, boende och konsumtion av mat och dryck, inte ingår. Utsläppen avser alltså inte tre dagars “festivalliv”, utan endast utsläppen för att gå på de konserter som arrangeras.

För att beräkna utsläppen för en besökare med tredagarsbiljett fördelas det totala klimatavtrycket på antalet sålda biljetter. Till festivalen 2019 såldes 13 600 endagsbiljetter och 22 900 tredagarsbiljetter. Totalt sett såldes alltså 82 300 “dagsbiljetter”, om en tredagarsbiljett anses motsvara tre endagsbiljetter:

13 600 + (22 900 × 3) = 82 300 dagsbiljetter 

Utsläppen för en dagsbiljett beräknas genom att dividera klimatavtrycket för hela festivalen med antalet sålda dagsbiljetter.

385 ton CO2e/82 300 dagsbiljetter ≈ 0,0047 ton CO2e per dagsbiljett = 4,7 kg CO2e per dagsbiljett

Beräkningen visar att en dagsbiljett orsakar utsläpp på 4,7 kg CO2e. Det innebär att en tredagarsbiljett orsakar utsläpp på 14,1 kg CO2e (4,7 kg CO2e × 3), vilket har avrundats till 15 kg CO2e på kortet (alla siffror har avrundats till närmaste femtal).

Se beräkningsförklaringar för fler kort: