NY LAPTOP

årsmodell 2019

FÖLJ VÅR BERÄKNING

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_EJ_mörk

Utsläppsvärdet kommer från en livscykelanalys som elektroniktillverkaren Apple har gjort, och avser en MacBook Pro 16” (Apple, 2019a). Utsläppsvärdet inkluderar energianvändning i fabriken och i samband med brytning och förädling av ingående material. Dessutom ingår utsläpp från transport av material och komponenter till fabriken, samt transport av den färdiga datorn till butik. Utsläpp som uppstår vid användning av datorn (t ex från förbrukning av el), samt från avfallshantering och återvinning efter att datorn kasserats, ingår inte.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: