NY TELEFON

årsmodell 2019

FÖLJ VÅR BERÄKNING

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_EJ_mörk

Utsläppsvärdet kommer från en livscykelanalys som elektroniktillverkaren Apple har gjort, och avser en iPhone 11 med 64 GB minne (Apple, 2019b). Utsläppsvärdet inkluderar energianvändning i fabriken och i samband med brytning och förädling av ingående material. Dessutom ingår utsläpp från transport av material och komponenter till fabriken, samt transport av den färdiga telefonen till butik. Utsläpp som uppstår vid användning av telefonen (t ex i samband med laddning), samt från avfallshantering och återvinning efter att telefonen kasserats, ingår inte. Siffran har avrundats från 59 till 60 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: