T-SHIRTAR AV BOMULL

ett fem-pack

FÖLJ VÅR BERÄKNING

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_EJ_mörk

Siffran på kortet har beräknats baserat på en studie vid Massachusetts Institute of Technology (Kirchain m. fl., 2015). Enligt studien har en t-shirt av bomull har ett klimatavtryck på 4,3 kg CO2e. Klimatavtrycket inkluderar utsläpp från odling av bomull och framställning av tyg. Utsläpp kopplade till användning, t ex i samband med tvätt, ingår inte.

Fem t-shirtar av bomull har därmed ett klimatavtryck på 21,5 kg CO2e (4,3 × 5), vilket har avrundats till 20 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: