T-SHIRTAR AV POLYESTER

ett fem-pack

FÖLJ VÅR BERÄKNING

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_EJ_mörk

Siffran på kortet har beräknats baserat på en studie vid Massachusetts Institute of Technology (Kirchain m. fl., 2015). Enligt studien har en t-shirt av stickat polyestertyg ett klimatavtryck på 3,8 kg CO2e, och en t-shirt av vävt polyestertyg har ett klimatavtryck på 7,1 kg CO2e. Båda metoderna att framställa tyg är ungefär lika vanligt förekommande. Det innebär att en genomsnittlig t-shirt av polyester har ett klimatavtryck på 5,45 kg CO2e (3,8 + 7,1)/2). Klimatavtrycket inkluderar utsläppen från produktion av polyesterråvara och framställning av tyg. Utsläpp kopplade till användning, t ex i samband med tvätt, ingår inte.

Fem t-shirtar av polyester har därmed ett klimatavtryck på ca 27 kg CO2e (5,45 × 5), vilket har avrundats till 25 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: