SE PÅ TV

fyra timmar om dagen

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_MEDEL_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi inkluderat utsläppen dels från förbrukning av el, dels från tillverkning av tv:n. Följande data har använts:

– Genomsnittlig effekt i påslaget läge: 150 W (avser en LG OLED 65B7V av 2017 års modell)
– Utsläpp från svensk elmix: 13 g CO2e per MJ (källa: Energimyndigheten (2020), avser år 2019)
– Klimatavtryck för en nytillverkad tv: 230 kg CO2e (egen uppskattning baserat på en vikt på 23 kg, och en genomsnittlig utsläppsfaktor på 10 kg CO2e per kg för elektronik).
– Livslängd tv: 7,5 år

Mängden energi som förbrukas under ett år beräknas genom att först omvandla från watt (W) till joule (J) per sekund (1 W = 1 J per sekund). Därefter multipliceras den genomsnittliga effekten (det vill säga, energianvändningen per tidsenhet) med den sammanlagda tiden i sekunder, enligt det fysikaliska sambandet energi = effekt × tid. Fyra timmar per dag under ett år motsvarar 5 256 000 sekunder. 

5 256 000 sekunder per år × 150 J per sekund = 788 400 000 J per år ≈ 788 MJ per år 

Beräkningen visar att 788 MJ el förbrukas om tv:n är påslagen fyra timmar per dag under ett år.

Utsläppen av växthusgaser beräknas genom att multiplicera förbrukningen av el med utsläppen av växthusgaser från svensk elmix. 

788 MJ per år × 13 g CO2e per MJ = 10 244 g CO2e per år ≈ 10 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 10 kg CO2e per år.

Utsläppen från tillverkningen av tv:n beräknas genom att fördela klimatavtrycket för en nytillverkad tv jämnt över alla år som tv:n används. 

230 kg CO2e/7,5 år ≈ 31 kg CO2e per år

Beräkningen visar utsläppen från tillverkningen uppgår till 31 kg CO2e per år.

De totala utsläppen beräknas genom att addera utsläppen från förbrukningen av el, med utsläppen från tillverkningen av tv:n. 

10 kg CO2e per år + 31 kg CO2e per år = 41 kg CO2e per år

Beräkningen visar att de totala utsläppen uppgår till 41 kg CO2e per år, vilket har avrundats till 40 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: