Hoppa till innehåll

REFERENSLISTA

Klimatkoll utgåva 2021

– Apple (2019a) Product Environmental Report, 16-inch MacBook Pro, Date introduced November 13, 2019. [hämtad 15 juli, 2020]

– Apple (2019b) Product Environmental Report, iPhone 11 September 10, 2019. [hämtad 15 juli, 2020]

– Bohm, F., Ellegren, L., & Hansson, L. (2013) Reducing costs and emissions at a cut flower plantation in Kenya: An assessment of electricity supply and transport. [hämtad 6 juni, 2021]

– Bryngelsson, D., Wirsenius, S., Hedenus, F., & Sonesson, U. (2016a) How can the EU climate targets be met? A combined analysis of technological and demand-side changes in food and agriculture. Food Policy, 59, 152-164. [hämtad 1 juli 2021]

– Bryngelsson, D., Wirsenius, S., Hedenus, F., & Sonesson, U. (2016b) How can the EU climate targets be met? A combined analysis of technological and demand-side changes in food and agriculture. SUPPLEMENTARY MATERIAL.

– Energimyndigheten (2020) Drivmedel 2019 Redovisning av rapporterade uppgifter enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten, ER 2020:26 Eskilstuna 

– Fröidh, O. (2008) Höghastighetståg: Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Presentation från den 19 juni 2008. Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan.

– Jordbruksverket (2014) Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll: Uppgifter t.o.m. 2013. Jordbruksverket: Jönköping. [hämtad 3 juli, 2021]

– Jordbruksverket och SCB (2019) Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, uppgifter till och med 2018. Sveriges officiella statistik, statistiska meddelande JO 44 SM 1901. [hämtad 1 juli, 2021]

– Jönbrink, A. K. (2007) Lot 3 Personal Computers (desktops and laptops) and Computer Monitors Final Report (Task 1-8). IVF Report 07004. IVF Industrial Research and Development Corporation: Mölndal. [hämtad 5 juli, 2021]

– Kamb, A., Larsson, J. (2018) Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990 – 2017. Reviderad 2019. Avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola: Göteborg. [hämtad 6 juli, 2021]

– Kirchain, R., Olivetti, E., Miller, T. R., & Greene, S. (2015) Sustainable apparel materials. Materials Systems Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. [hämtad 6 juni, 2021]

– Lee, D. S., Fahey, D. W., Skowron, A., Allen, M. R., Burkhardt, U., Chen, Q., … & Wilcox, L. J. (2021) The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018. Atmospheric Environment, 244, 117834. [hämtad 16 maj, 2021]

– Livsmedelsverket (2012) Riksmaten – vuxna 2010-11: Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige. Livsmedelsverkets rapportserie nr 8/2014. [hämtad 2 juli, 2021]

– Martinsson, F., Gode, J., Arnell, J., & Höglund, J. (2012) Emissionsfaktorer för nordisk elproduktionsmix. IVL Rapport B, 2118. [hämtad 21 nov, 2021]

– Nordborg, M., Andersson, D. (2019) The carbon footprint of Way Out West 2019. An updated assessment based on data for 2019. Svalna consulting report 2019:2. [hämtad 14 okt, 2021]

– Resvaneundersökningen (2017) RVU Sverige – den nationella resvaneundersökningen 2015–2016. Trafikanalys. [hämtad 9 aug, 2021]

– Searchinger, T. D., Wirsenius, S., Beringer, T., & Dumas, P. (2018) Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change. Nature, 564(7735), 249-253. [hämtad 21 nov, 2021]

– UCS (2015) Cleaner cars from cradle to grave: How electric cars beat gasoline cars on lifetime global warming emissions. Union of Concerned Scientists. [hämtad 9 aug, 2021]

– Valin, H. Peters, D. van den Berg, M., m. fl. (2015) The land use change impact of biofuels consumed in the EU. Quantification of area and greenhouse gas impacts. ECOFYS, IIASA, E4tech. Project number: BIENL13120 [hämtad 21 nov, 2021]

– Wirsenius, S. (2019) Utsläpp av växthusgaser från svensk produktion och konsumtion av mat år 2045. Chalmers tekniska högskola, Göteborg.