FLYGRESOR

svenskt årsgenomsnitt

Klimatpåverkan

1100

kg CO2e

FÖLJ VÅR BERÄKNING

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_EJ_mörk

Utsläppsvärdet kommer från en kartläggning av klimatpåverkan från svenskarnas flygresande som forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort (Kamb & Larsson, 2018). Siffran avser svenskarnas resande år 2017 och inkluderar utsläppen från både inrikes- och utrikesresor, samt höghöjdseffekten.

Notering:

Notera att av en slump är de sträckor som en genomsnittlig svensk flyger och reser med bil varje år, nästintill lika långa.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: