Hoppa till innehåll

FLYGRESA

Stockholm–Bangkok

Klimatpåverkan

2800

kg CO2e

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_AVANC_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi använt följande data:

– Flygavstånd mellan Stockholm och Bangkok, enkel väg: 8 450 km
– Energianvändning: 0,89 MJ per säte och km (uppskattat baserat på data från ICCT, ifeu och SAS CO2-kalkylator).
– Genomsnittlig beläggning: 80 % (avser genomsnittlig beläggning på internationella flyg till och från EU baserat på statistik från ifeu, 2016).
– Utsläpp från förbränning av flygbränsle (fotogen): 88 g CO2e per MJ
– Förstärkningsfaktor för förhöjd klimatpåverkan för utsläpp på hög höjd, den så kallade höghöjdseffekten: 70 % (Lee m. fl., 2021)

Energianvändningen per säte för hela resan beräknas genom att multiplicera den sammanlagda flygsträckan med energianvändningen per säte och kilometer. Beräkningen visar att energianvändningen uppgår till 15 041 MJ per säte (8 450 km × 2 × 0,89 MJ per säte och km).

Notera att energianvändningen per säte och kilometer varierar mellan de olika flygresorna som ingår i spelet. Det beror på att flygdistanserna varierar. Start och landning kräver mest energi, så ju kortare flygning, desto högre energianvändning per säte och kilometer.

Energianvändningen per passagerare beräknas genom att dividera energianvändningen per säte med den genomsnittliga beläggningen, som är ett mått på hur fullsatt planet är. Beläggningsgraden på 80 % innebär att det i genomsnitt går 0,80 passagerare per säte. Beräkningen visar att energianvändningen uppgår till 18 801 MJ per passagerare (15 041 MJ/0,80).

Utsläppen av växthusgaser från förbrukning av flygbränsle beräknas genom att multiplicera energianvändningen med utsläppsfaktorn för förbränning av flygbränsle. Den klimatpåverkan som dessa utsläpp orsakar kallas den direkta klimatpåverkan, till skillnad från den indirekta klimatpåverkan som orsakas av att utsläppen sker på hög höjd. Beräkningen visar att flygresan Stockholm–Bangkok tur och retur orsakar en direkt klimatpåverkan på 1 655 kg CO2e (18 801 MJ × 88 g CO2e per MJ).

När utsläppen sker på hög höjd förstärks klimatpåverkan jämfört med om utsläppen sker vid marknivå. Hur mycket klimatpåverkan förstärks beror på vilken höjd utsläppen sker på, vilket i sin tur beror på distansen (ju längre distans, desto högre upp flyger planet). I detta fall förstärks klimatpåverkan med 70 %. För att inkludera höghöjdseffekten multipliceras den direkta klimatpåverkan med en faktor 1,7. Det ger en total klimatpåverkan på 2 813 kg CO2e (1 655 kg CO2e × 1,7), vilket har avrundats till 2 800 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: