FLYGRESA

Malmö–Barcelona

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_AVANC_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi använt följande data:

– Flygavstånd mellan Malmö och Barcelona, enkel väg: 1 850 km
– Energianvändning: 0,99 MJ per säte och km (uppskattat baserat på data från ICCT, ifeu och SAS CO2-kalkylator).
– Genomsnittlig beläggning: 71 % (avser flyg inom EU, baserat på data från ifeu, 2016).
– Utsläpp från förbränning av flygbränsle (fotogen): 88 g CO2e per MJ
– Förstärkningsfaktor för förhöjd klimatpåverkan för utsläpp på hög höjd, den så kallade höghöjdseffekten: 70 % (Lee m. fl., 2021)

Energianvändningen per säte för hela resan beräknas genom att multiplicera den sammanlagda flygsträckan med energianvändningen per säte och kilometer. Beräkningen visar att energianvändningen uppgår till 3 663 MJ per säte (1 850 km × 2 × 0,99 MJ per säte och km).

Notera att energianvändningen per säte och kilometer varierar mellan de olika flygresorna som ingår i spelet. Det beror på att flygdistanserna varierar. Start och landning kräver mest energi, så ju kortare flygning, desto högre energianvändning per säte och kilometer.

Energianvändningen per passagerare beräknas genom att dividera energianvändningen per säte med den genomsnittliga beläggningen, som är ett mått på hur fullsatt planet är. Beläggningsgraden på 71 % innebär att det i genomsnitt går 0,71 passagerare per säte. Beräkningen visar att energianvändningen uppgår till 5 159 MJ per passagerare (3 663 MJ/0,71).

Utsläppen av växthusgaser från förbrukning av flygbränsle beräknas genom att multiplicera energianvändningen med utsläppsfaktorn för förbränning av flygbränsle. Den klimatpåverkan som dessa utsläpp orsakar kallas den direkta klimatpåverkan, till skillnad från den indirekta klimatpåverkan som orsakas av att utsläppen sker på hög höjd. Beräkningen visar att flygresan Malmö–Barcelona tur och retur orsakar en direkt klimatpåverkan på 454 kg CO2e (5 159 MJ × 88 g CO2e per MJ).

När utsläppen sker på hög höjd förstärks klimatpåverkan jämfört med om utsläppen sker vid marknivå. Hur mycket klimatpåverkan förstärks beror på vilken höjd utsläppen sker på, vilket i sin tur beror på distansen (ju längre distans, desto högre upp flyger planet). I detta fall förstärks klimatpåverkan med 70 %. För att inkludera höghöjdseffekten multipliceras den direkta klimatpåverkan med en faktor 1,7. Det ger en total klimatpåverkan på 772 kg CO2e (454 kg CO2e × 1,7), vilket har avrundats till 770 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: