TÅGRESA

Malmö–Kiruna

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_LÄTT_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi använt följande data:

– Avstånd mellan Malmö och Kiruna, enkel väg: 1 900 km
– Genomsnittlig beläggning på tåget: 44 % (källa: Fröidh, 2008)
– Energianvändning regionaltåg: 0,17 MJ per säte och km (källa: Fröidh, 2008)
– Utsläpp från svensk elmix: 13 g CO2e per MJ (källa: Energimyndigheten (2020), avser år 2019)

Elförbrukningen per säte för hela resan beräknas genom att multiplicera den sammanlagda sträckan med energianvändningen per säte och kilometer. 

1 900 km × 2  × 0,17 MJ per säte och km = 646 MJ per säte

Beräkningen visar att elförbrukningen uppgår till 646 MJ per säte.

Elförbrukningen per passagerare beräknas genom att dividera elförbrukningen per säte med den genomsnittliga beläggningen, som är ett mått på hur fullsatt tåget är. Beläggningsgraden på 44 % innebär att det i genomsnitt går 0,44 passagerare per säte.

646 MJ per säte/0,44 passagerare per säte ≈ 1 468 MJ per passagerare

Beräkningen visar att elförbrukningen uppgår till 1 468 MJ per passagerare.

Utsläppen beräknas genom att multiplicera elförbrukningen med utsläppsfaktorn för svensk elmix. 

1 468 MJ per passagerare × 13 g CO2e per MJ = 19 084 g CO2e per passagerare 19 kg CO2e per passagerare

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 19 kg CO2e, vilket har avrundats till 20 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: