Hoppa till innehåll

UTSLÄPP FRÅN FJÄRRVÄRME

Fjärrvärme produceras till stora delar genom energiåtervinning av avfall eller som spillvärme från kraftvärmeverk och industri. Enligt svensk lag, och i enlighet med EU-direktiv ska sopor i första hand materialåtervinnas och i andra hand energiåtervinnas. Energiåtervinning av sopor står för ca 25 % av svensk fjärrvärme idag. 

Utsläppen från energiåtervinning kan antingen beräknas tillhöra fjärrvärmekunden eller den som har gett upphov till avfallet. Om principen “förorenaren betalar” används ska utsläppen räknas till konsumtionen och den som ger upphov till avfallet (vilket ger incitament till folk och företag att minska mängden avfall). I dagsläget är det dock standard att utsläppen räknas till fjärrvärmekunden. 

Fjärrvärme är ett bra sätt att ta till vara på till exempel spillvärme från förbränning av sopor. I många länder finns inte tillräcklig infrastruktur för detta och därför betalar dessa länder Sverige för att hantera deras sopor, i huvudsak är det Norge och Storbritannien som betalar Sverige för denna tjänst.

I Energikoll har vi inte skrivit ut något utsläppsvärde för de spelkort med fjärrvärme. Räknas utsläppen vara konsumentens blir värdet lågt men beräknas utsläppen från energiåtervinningen av avfall till fjärrvärmen blir utsläppen betydligt högre.