Hoppa till innehåll

VARFÖR ETT KORTSPEL
OM KLIMATET?

Kortspelet Klimatkoll är ett lekfullt, intresseväckande och hoppingivande sätt att närma sig klimatfrågan. Spelet ger viktiga insikter och är ett effektivt redskap för att få till stånd givande samtal om klimatet med nära och kära. Det engagerar och bidrar till att skapa en känsla av hopp, vilket är centralt för att kunna hantera klimatutmaningen, praktiskt, såväl som känslomässigt. Genom att förstå vad som orsakar stora och små utsläpp blir det lättare att fokusera på det som verkligen gör skillnad. Spelet bidrar till att skapa en öppen dialog kring klimatfrågan, som annars ofta kan kännas svår och obekväm att prata om. 

Kortspelet Klimatkoll skolsatsning