Hoppa till innehåll

BLANDKOST

svenskt genomsnitt

Klimatpåverkan

2000

kg CO2e

FÖLJ VÅR BERÄKNING

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_EJ_mörk

Kortet avser genomsnittlig konsumtion av livsmedel per person i Sverige år 2015, baserat på data från Jordbruksverket (2014) och Livsmedelsverket (2012). Utsläppen har beräknats baserat på data om intag (hur mycket mat som äts), svinn (mat som försvinner i ledet mellan produktion och konsumtion) och klimatpåverkan per kg producerade livsmedel. Klimatpåverkan för en genomsnittlig svensk blandkostsdiet har beräknats genom att multiplicera den totala mängden livsmedel som behöver produceras, med utsläppsfaktorerna per kg livsmedel, för alla livsmedel som en genomsnittlig svensk äter under ett år. (Klimatkolls beräkningsmodell innehåller närmare 100 olika livsmedelskategorier, varför det inte finns utrymme att redogöra för alla data här.)

Utsläppsfaktorer för livsmedel har beräknats med en beräkningsmodell som beskrivs i kapitel S5 i Bryngelsson m. fl. (2016b). Mer information om hur svinnfaktorerna har beräknats, och vilka källor de baseras på, finns i kapitel S1.2 i Bryngelsson m. fl. (2016b). Generellt har vi inkluderat svinn i producentled, grossistled och konsumentled. I de fall livsmedel importeras har vi räknat med utsläppen från import till Sverige. Utsläppen från transport mellan butik och konsument ingår inte, och inte heller utsläppen från tillagning av maten. Mer information om forskningen som ligger till grund för de utsläppsfaktorer för livsmedel som vi använder finns i Wirsenius (2019).

Dieten innehåller 2 280 kcal per dag och uppfyller Livsmedelsverkets krav på näringsinnehåll – detsamma gäller alla övriga dieter som ingår i spelet (vegetarisk diet, vegansk diet, blandkost kyckling och blandkost nötkött). Dieterna är baserade på en forskningsstudie om olika dieters klimatpåverkan (Bryngelsson m. fl. 2016a).

Se beräkningsförklaringar för fler kort: