BILRESA

Malmö–Kiruna

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_AVANC_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi inkluderat dels utsläppen från förbrukning av bränsle (diesel), dels utsläppen från tillverkning av bilen. Följande data har använts för att beräkna utsläppen från förbrukning av diesel:

– Avstånd mellan Malmö och Kiruna, enkel väg: 185 mil
– Bränsleförbrukning medelstor dieselbil: 0,53 liter per mil (genomsnitt för landsvägskörning)
– Utsläpp från förbränning av diesel: 3,19 kg CO2e per liter

Mängden bränsle som förbrukas beräknas genom att multiplicera bilens bränsleförbrukning med den sammanlagda färdsträckan. Beräkningen visar att resan förbrukar 196 liter diesel (0,53 liter per mil × 185 mil × 2).

Utsläppen av växthusgaser från förbrukning av diesel beräknas genom att multiplicera dieselförbrukningen med utsläppsfaktorn för förbränning av diesel. Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 625 kg CO2e (196 liter diesel × 3,19 kg CO2e per liter).

Utsläppen från tillverkningen av bilen beräknas baserat på data om bilens vikt, livslängd, färdsträcka, vilka material den består av och utsläppsfaktorer för de olika materialen. Utsläppsfaktorerna anger hur mycket växthusgaser som släpps ut i samband med brytning och anrikning av 1 kg material. Följande data har använts:

– Bilens livslängd: 16,5 år (genomsnittligt värde för svensk bilflotta baserat på statistik från SCB)
– Genomsnittlig färdsträcka per år: 1 224 mil (baserat på data från SCB, 2016). Observera att denna distans inkluderar alla resor, inte bara resan Malmö–Kiruna.
– Bilens vikt: 1 499 kg
– Bilens materialsammansättning (andelar av total vikt, baserat på data från UCS, 2015): kolstål 61 %, rostfritt stål 12 %, plast 11 %, aluminium 7 %, glas 3 %, koppar 2 %, syntetiskt gummi 2 %, och övrigt material 2 %.
– Utsläppsfaktorer för de material bilen består av: kolstål 2,3 kg CO2e/kg, rostfritt stål 5,3 kg CO2e/kg, plast 2,5 kg CO2e/kg, aluminium 9,3 kg CO2e/kg, glas 1,0 kg CO2e/kg, koppar 7,1 kg CO2e/kg, och syntetiskt gummi 1,9 kg CO2e/kg. För det övriga materialet har vi använt en genomsnittlig utsläppsfaktor på 3,3 kg CO2e/kg.

Utsläppen för att tillverka en bil beräknas genom att multiplicera de ingående materialens vikt med utsläppsfaktorerna för motsvarande material. Beräkningen visar att en nytillverkad bil har ett klimatavtryck på 4 890 kg CO2e (notera att vi har räknat med fler värdesiffror i vår beräkningsmodell, varför denna siffra skiljer sig något från resultatet som fås om beräkningen görs med siffrorna som anges ovan).

Hela denna utsläppsmängd ska inte inkluderas när utsläppen för bilresan beräknas, utan endast en andel som motsvarar den aktuella färdsträckan.

Sammanlagt färdas bilen 20 196 mil under sin livstid (1 224 mil per år × 16,5 år). Resan Malmö–Kiruna tur och retur på 370 mil motsvarar därmed 1,8 % av bilens totala färdsträcka (370 mil/20 196 mil). En lika stor andel av utsläppen från tillverkningen tillskrivs den aktuella färdsträckan, det vill säga 90 kg CO2e (4 890 kg CO2e × 1,8 %).

De totala utsläppen för resan beräknas genom att summera utsläppen från förbrukningen av bränsle med utsläppen från tillverkningen av bilen. Beräkningen visar att resan Malmö–Kiruna tur och retur orsakar utsläpp på 715 kg CO2e (625 + 90 kg CO2e).

Utsläppen per passagerare beräknas genom att dividera de totala utsläppen för resan med antalet passagerare i bilen (fyra stycken). Beräkningen visar att utsläppen per passagerare uppgår till 179 kg CO2e (715 kg CO2e/4), vilket har avrundats till 180 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: