FLYGRESA

Stockholm–Göteborg

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_MEDEL_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi använt följande data:

– Flygavstånd mellan Stockholm och Göteborg, enkel väg: 430 km
– Energianvändning: 1,76 MJ per säte och km (avser inrikesflygningar och har uppskattats baserat på data från ICCT, ifeu och SAS CO2-kalkylator).
– Genomsnittlig beläggning: 64 % (avser inrikesflyg i Sverige 2017 enligt data från Transportstyrelsens flygtrafikstatistik 2017–2018).
– Utsläpp från förbränning av flygbränsle (fotogen): 88 g CO2e per MJ

Energianvändningen per säte för hela resan beräknas genom att multiplicera den sammanlagda flygsträckan med energianvändningen per säte och kilometer. 

430 km × 2 × 1,76 MJ per säte och km ≈ 1 514 MJ per säte

Beräkningen visar att energianvändningen uppgår till 1 514 MJ per säte.

Notera att energianvändningen per säte och kilometer varierar mellan de olika flygresorna som ingår i spelet. Det beror på att flygdistanserna varierar. Start och landning kräver mest energi, så ju kortare flygning, desto högre energianvändning per säte och kilometer.

Energianvändningen per passagerare beräknas genom att dividera energianvändningen per säte med den genomsnittliga beläggningen, som är ett mått på hur fullsatt planet är. Beläggningsgraden på 64 % innebär att det i genomsnitt går 0,64 passagerare per säte.

1 514 MJ per säte/0,64 passagerare per säte ≈ 2 366 MJ per passagerare 

Beräkningen visar att energianvändningen uppgår till 2 366 MJ per passagerare.

Utsläppen av växthusgaser från förbrukning av flygbränsle beräknas genom att multiplicera energianvändningen med utsläppsfaktorn för förbränning av flygbränsle. 

2 366 MJ per passagerare × 88 g CO2e per MJ = 208 208 g CO2e per passagerare ≈ 208 kg CO2e per passagerare

Beräkningen visar att flygresan Stockholm–Göteborg tur och retur orsakar utsläpp på 208 kg CO2e, vilket har avrundats till 210 kg CO2e på kortet. 

Notering:

Notera att till skillnad från de andra flygningarna på längre distans, se till exempel flygresan Stockholm–Bangkok, tillkommer i detta fall inget extra påslag för utsläpp på hög höjd (den så kallade höghöjdseffekten). Det beror på att flygplanet inte kommer upp på så hög höjd på denna korta sträcka.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: