Hoppa till innehåll

ÄMNESÖVERGRIPANDE ÖVNINGAR

Ladda ner övningarna i pdf-format genom att klicka på rubrikerna!

1. Klimatvisionera
– Hur ser världen ut efter en lyckad klimatomställning och hur tog vi oss dit?

2. Kortens beräkningar
– Kolla på Klimatkolls beräkningsförklaringar tillsammans med eleverna. Detta tränar elevernas beräkningsskicklighet och förmåga att göra välinformerade val för att minska sin klimatpåverkan.

3. Beräkna dina egna kort
– I den här övningen får eleverna göra de uppskattningar och beräkningar som behövs för att få fram utsläppssiffran på valfritt kort. Övningen är baserad på utgåva 2021.

4. Spela Klimatkoll hemma
– I denna hemuppgift får eleverna ta med sig Klimatkoll hem och spela med sina familjer.

5. Kortförslag
– Låt eleverna fundera över vilken pryl eller aktivitet de skulle vilja veta klimatpåverkan för.

ÖVNINGAR FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN:

6. Bortom fossilsamhället
– Ett skolmaterial som tar ca tre lektioner att genomföra. Övningen syftar till att skapa diskussion och kreativitet kring klimatutmaningen och omställningen till ett fossilfritt samhälle.

7. Hur sker förändring?
– En övning där eleverna får identifiera och reflektera kring avgörande faktorer genom att läsa texter från både historien och framtiden, diskutera bilder och själva skriva om en förändring som skett. Övningen är utvecklad tillsammans med forskare vid Lunds universitet och 2047 Science Center.

8. Onödigaste prylen
– Vad är en onödig pryl? Varför tillverkas prylar som inte behövs? Hur påverkas naturresurser och människor? Vilka argument finns för och emot tillverkning och konsumtion av prylar? Det är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

9. Följ T-shirten
– Här får eleverna följa tröjans väg från råvara till avfall, återanvändning eller återvinning och göra egna livscykelanalyser på textilier.

10. Podd om Parisavtalet
– Information om Parisavtalet med diskussionsfrågor och uppgifter, i samarbete med SO-rummet.

kortspelet-klimatkoll-kortlek