Hoppa till innehåll

FÖRSLAG PÅ LEKTIONSUPPLÄGG

ÅRSKURS: 7-9, Gymnasiet
TID:
ca 50-60 min. Med fördjupning (punkt 5 & 6 nedan) – valfritt antal lektioner.
ÄMNEN:
Bi, Fy, Ge, Hkk, Sv, Tk, (Eng). Klimatkoll lämpar sig för ämnesövergripande samverkan.
MÅL:
Eleverna ska ha ökad förståelse för klimatutmaningen och hur olika aktiviteter i vår vardag påverkar klimatet.
MATERIAL OCH VERKTYG:
Du behöver ha Kortspelet Klimatkoll och använda bildspelet Koll på klimatet med Klimatkoll för att guida eleverna genom lektionen. Det är fördelaktigt om du själv satt dig in i spelreglerna innan lektionen så du kan hjälpa eleverna om frågor uppstår.

1. Gå igenom bildspelet: Koll på klimatet med Klimatkoll

Bildspelet hjälper dig att…
– fånga upp elevernas tankar och känslor kring klimatutmaningen
– ge en kort introduktion till klimatutmaningen
– lära känna spelet Klimatkoll och spelreglerna

2. Spela Klimatkoll

a) Klassisk version. Följ instruktionerna i bildspelet.

b) Samarbetsversion. Varje bord (bestående av två lag) drar ett kort i taget från kortleken och kommer tillsammans överens om var på utsläppslinjen de ska placera kortet. Vilket bord lyckas placera ut flest kort innan de har lagt två kort fel?

3. Reflektera i helklass kring tankar som uppkom under spelet

4. Positiva trender

Avsluta lektionen med att ge några exempel på saker som händer runt om i världen (små eller stora, nära eller långt bort) som pekar på att klimatomställningen pågår. Låt eleverna vara med och fylla på med positiva exempel.

FÖRDJUPNING – BYGG PÅ LEKTIONEN MED…

5. …fördjupade genomgångar…

I bildspelet finns förslag på en kort genomgång av kolcykeln (och vanliga missuppfattningar kopplade till denna) samt en kort genomgång av hållbara livsstilar med en relaterad diskussionsfråga.

6. …och/eller fördjupande övningar

Välj bland våra ämnesövergripande och ämnesspecifika övningar (se nedan). De ämnesspecifika övningarna är läroplansanpassade enligt Lgr11 och Lgy11.

kortspelet-klimatkoll-kortlek