Klimatkoll deltar i Göteborgsregionens stora utbildningssatsning Klimatlyftet för andra gången. Klimatlyftet är ett kostnadsfritt program för pedagoger och skolledare i grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

 

Programmet erbjuder stöd till pedagoger och skolledare som vill utveckla undervisningen kring de globala målen, med fokus på klimatomställningen. Programmet består av en uppstartsdag, processledning, stöd för pedagogisk planering, och stöd ute på skolorna.

Erik Sterner, en av Klimatkolls grundare, var en av inledningstalarna när Klimatlyftet startade våren 2020. Nu har vi bjudits in att delta igen, när nästa omgång av Klimatlyftet går av stapeln under hösten 2020.

Satsningen syftar till att stärka pedagoger i deras arbete med hållbar utveckling, så att de i nästa steg själva ska kunna handleda elever genom att skapa lokala aktiviteter som eleverna själv initierar och driver. Under hösten 2020 kommer representanter från 20 skolor runt om i Göteborgsregionen att få utbildning bland annat i hur de kan använda Klimatkoll i undervisningen.

Vi är väldigt glada och stolta att få vara med och stötta en så viktig utbildningssatsning, och ser fram ett givande kunskapsutbyte!