Hoppa till innehåll
Hem » Spelbaserat lärande främjar inlärning: En analys av Klimatkoll och andra pedagogiska spel

Spelbaserat lärande främjar inlärning: En analys av Klimatkoll och andra pedagogiska spel

  • av

Spelbaserat lärande, till exempel med hjälp av Kortspelet Klimatkoll eller andra pedagogiska spel, kan vara ett effektivt sätt att främja inlärningen och fördjupa kunskaperna. Men vad karakteriserar egentligen bra pedagogiska spel och hur kan Klimatkoll användas för att främja inlärningen? Det tar vi reda på här! Vi lyfter även ett urval av andra bra pedagogiska spel, och delar med oss av våra egna erfarenheter av hur Klimatkoll kommer mest till sin rätt i klassrummet. Dessutom berättar Maria Wolrath-Söderberg, forskare inom klimatkommunikation vid Södertörns högskola, om sina erfarenheter av att använda Kortspelet Klimatkoll!

Elever spelar Klimatkoll ett pedagogiskt spel

Vad är spelbaserat lärande?

Spelbaserat lärande är en pedagogisk metod som använder spel och spelteknik för att främja inlärning och förbättra förståelsen av olika ämnen. I spelbaserat lärande kombineras lärande med spelande av pedagogiska spel, vilket gör det mer engagerande och underhållande för eleverna. Spelen kan vara allt från enkla kortspel och brädspel till mer avancerade dataspel och virtuella simuleringar. 

Spelbaserat lärande kan användas inom olika ämnen och på alla nivåer av utbildning, från förskolebarn till högskolestudenter. Det har visat sig vara en effektiv metod för att förbättra elevernas inlärning, motivation och engagemang, och att det leder till roligare och mer minnesvärda inlärningsupplevelser.

Elever i skolan spelar pedagogiska spel kortspel klimatkoll

Vad karakteriserar bra pedagogiska spel?

Bra pedagogiska spel bör uppfylla flera viktiga kriterier. För det första måste spelet vara roligt och engagerande. Det är viktigt att spelarna känner att de har en möjlighet att vinna och att det finns en viss spänning eller utmaning involverad. Det ökar motivationen att lära sig mer.

För det andra bör spelet ha tydliga och relevanta mål. Det är viktigt att spelarna förstår vad som förväntas av dem och vad de behöver göra för att uppnå dessa mål. Målen bör också vara relevanta för det ämne eller ämnesområde som spelet handlar om. 

 Läs mer om spelappar här (Skolverket)

Bra pedagogiska spel bör också vara interaktiva och engagerande. Spelarna bör ha möjlighet att samarbeta och interagera med varandra, och spelet bör erbjuda möjlighet till diskussion och reflektion. På så sätt kommer spelarna att lära sig av varandra och förbättra sina kunskaper tillsammans.

Det är givetvis också viktigt att spelet är pedagogiskt relevant och stödjer lärandet. Spelet bör ha en tydlig koppling till det ämne eller ämnesområde som det handlar om och spelets design bör vara utformad på ett sådant sätt att det stödjer och förstärker lärandet. Det kan exempelvis handla om att ge spelarna möjlighet att öva på specifika färdigheter eller att introducera nya begrepp och teorier.

Läs mer om pedagogiska spel här (Statens medieråd)

Slutligen bör bra pedagogiska spel ha tydliga feedbackmekanismer, det vill säga ge tydlig feedback till spelarna så att de kan förbättra sitt lärande och sin spelstrategi.

Kortspelet Klimatkoll: ett pedagogiskt spel som främjar inlärningen

Kortspelet Klimatkoll är ett pedagogiskt och forskningsbaserat kortspel som främjar inlärningen på flera sätt. För det första är det roligt och engagerande, vilket ökar motivationen och intresset för klimatfrågan. För det andra är det interaktivt, genom att det uppmuntrar spelarna att samarbeta och diskutera med varandra. Det i sin tur leder till att eleverna lär sig av varandra, får upp ögonen för alternativa perspektiv, och förbättrar sina kunskaper tillsammans.

Kortspelet Klimatkoll har utvecklats av forskare inom klimatvetenskap och pedagogik, och kan användas som läromedel i alla ämnen där klimat och hållbar utveckling ingår: allt ifrån naturkunskap och teknik, till geografi, samhällskunskap och hemkunskap. De ämnesspecifika övningar som vi har utvecklat som komplement till spelet är läroplansanpassade enligt Lgr11 och Lgy11. Det pedagogiska spelet introducerar eleverna för nya begrepp och teorier relaterade till klimatförändringarna och ger dem möjligheter att öva på specifika färdigheter, såsom kritiskt tänkande och problemlösning. 

Nyfiken på vårt lärarmaterial kopplat till spelet? Klicka här!

Sist men inte minst är Kortspelet Klimatkoll ett pedagogiskt spel som triggar tävlingsinstinkten hos spelarna. Den som är bäst på att uppskatta storleken på utsläppen från olika varor och tjänster som vi konsumterar i vår vardag, vinner spelet. Det är alltid lika tillfredställande att se hur eleverna runt borden går igång på att försöka resonera sig fram till rätt svar för att öka sina chanser att vinna! 

estniska estländska klimatkoll kliima kool stora kort spela

Andra pedagogiska spel på marknaden

Förutom Kortspelet Klimatkoll finns det många andra bra pedagogiska spel på marknanden, som kan användas inom ramen för undervisning och inlärning. Här är några exempel:

– SMHI:s Klimatanpassningsspel är ett dataspel om anpassning till framtida klimat. Klimatanpassningsspelet handlar om att rusta den fiktiva staden Väderköping och dess omgivningar för ett förändrat klimat. Målet med spelet är att ge en ingång till förståelse för hur samhället påverkas av klimatförändringar och hur man kan hitta lösningar med hänsyn till olika samhällsintressen, hållbarhetsmål och kostnader. Det fungerar utmärkt som introduktion till stora kunskapsområden som klimatförändringar, hållbar utveckling och samhällsplanering. Spelet kan genomföras som rollspel med en hel klass eller individuellt. Stödmaterial för lärare, inklusive tips på förberedelser och uppföljningar finns också. Klimatanpassningsspelet har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samarbete med Linköpings universitet och med gymnasielärare.

– Grow Planet, från det svenska företaget Gro Play, är ett roligt lärande spel som stimulerar barns nyfikenhet, kreativitet, kritiska tänkande och problemlösningsförmåga. Lärandet är utformat för att förbereda barnen inför verkliga utmaningar i en föränderlig, uppkopplad och hållbar värld. Grow Planet visar att teknik och vetenskap är kul och gör det relevant och begripligt för barn. Spelet finns i form av en app.

– Sopberget, även det från Gro Play, är ett brädspel om återvinning, återanvändning och konsumtion. Det är ett roligt och strategiskt spel där spelarna lär sig mer och under tiden som de spelar.

– Climate Fresk är ett spelbaserad workshop som är utformad för att öka medvetenheten om klimatförändringar på ett lekfullt sätt, och ge deltagarna redskap att agera. Målgruppen är alla människor och organisationer som vill lära sig mer om klimatfrågan: universitet, skolor, offentliga organ och multinationella företag. Som grund för workshopen används ett kortspel med 42 kort, som finns i en variant för ungdomar (11-15 år) och en variant för vuxna. Workshoparna leds av en facilitator, och varar i ca 3 timmar. 

 – 2030 KliMatspelet är ett spel under utveckling med planerad lansering under 2024. Med hjälp av medel från Arvsfonden ska forskare från SLU ta fram ett digitalt spel som ger unga möjligheten att testa olika frågor och målkonflikter som berör klimat, biologisk mångfald, växtnäringshushållning samt konsumtion och produktion av livsmedel. Spelet riktar sig främst till lärare och elever i grund- och gymnasieskola. I datorspelet ska spelare kunna experimentera med olika utmaningar, strategier och lösningar. Ungdomar spelar mycket dataspel och klimatet är den framtidsfråga som ungdomar oroar sig mest för. I KliMatspelet kombineras dessa intressen.

-In The Loop Board Game är ett brädspel som är utvecklat för att göra cirkulär ekonomi roligt och begripligt. Det introducerar spelarna till koncept som systemtänkande, omtillverkning och kritiska material. Spelet väcker diskussioner om hur vi använder resurser på ett roligt och engagerande sätt och triggar spelarna att hitta lösningarar. En omgång tar ca 90 minuter att spela.

Hur effektivt är det att använda pedagogiska spel som metod för inlärning?

Att använda pedagogiska spel som metod för inlärning kan vara mycket effektivt både från ett elev- och lärarperspektiv. Genom att använda spel som pedagogiskt verktyg kan man göra lärandet mer interaktivt, engagerande och roligt, vilket kan öka motivationen och intresset för ämnet hos eleverna. 

Ett pedagogiskt spel kan också ge eleverna en chans att öva och tillämpa sina kunskaper på ett mer praktiskt och konkret sätt, vilket kan bidra till att de förstår ämnet bättre och snabbare. För lärare kan användningen av pedagogiska spel underlätta undervisningen genom att spelet kan fungera som en strukturerad och välplanerad lärandeaktivitet. 

Flera studier visar att spelbaserat lärande kan ha positiva effekter på elevernas kunskaper och färdigheter. En studie som publicerades i tidskriften Educational Technology Research and Development visade att elever som använde spel för att lära sig matematik presterade bättre än elever som använde traditionella undervisningsmetoder. En annan studie som publicerades i tidskriften The Journal of Educational Research visade att elever som använde spelbaserat lärande för att lära sig historia hade en högre motivation och presterade bättre än elever som använde traditionella undervisningsmetoder.

När kommer Kortspelet Klimatkoll bäst till sin rätt?

Baserat på vår erfarenhet och feedback från användare är Kortspelet Klimatkoll mest effektivt när det används som en del av en lektion eller ett projekt som handlar om klimatförändringar. Spelet fungerar bra för elever från 12 år och uppåt och kan anpassas efter olika nivåer av svårighetsgrad och komplexitet, vilket gör det lämpligt för både nybörjare och mer avancerade elever. 

Alla kort i Klimatkoll är kategoriserade i svårighetsgrad – se här!

Klimatkoll fungerar också bra som en integrerad del i ett temaarbete om miljö och hållbarhet, eller som en del av ett projektarbete om klimatförändringar. Genom att använda spelet som en utgångspunkt kan lärare och elever utforska olika aspekter av klimatförändringar, såsom effekterna på ekosystemen, människors hälsa och sociala och ekonomiska konsekvenser.

Spelet fungerar också bra för gruppaktiviteter och kan användas som en tävling eller som ett samarbetsprojekt, där eleverna arbetar tillsammans. På så sätt kan spelet främja social interaktion och samarbete bland eleverna, samtidigt som de lär sig om klimatförändringar.

Tips och råd till lärare som vill använda Klimatkoll i sin undervisning

1. Förbered eleverna innan spelet startar: Se till att de har grundläggande kunskaper om klimatförändringarna, dess orsaker och konsekvenser. 

2. Uppmana eleverna att reflektera och diskutera, under spelets gång och efteråt. En av de största styrkorna med Klimatkoll är att det på ett så kraftfullt sätt får eleverna att verkligen tänka till, inte bara om sina egna vanor och handlingar, utan även vad som krävs på samhällsnivå. På vår hemsida finns förslag på diskussionsövningar som kan göras efter att ni spelat spelet i helklass.

3. Använd spelet som en utgångspunkt för fördjupningsarbete, så som vidare studier om klimatfrågan, miljö och hållbar utveckling. Du kan uppmuntra eleverna att undersöka mer om specifika ämnen som tas upp i spelet, såsom växthusgaser, klimatpolitik och tekniska lösningar för att minska koldioxidutsläppen. På vår hemsida finns fler förslag på fördjupningsuppgifter. 

4. Låt eleverna ha kul: Spelet är utformat för att vara roligt och interaktivt, så uppmuntra eleverna att ha kul medan de lär sig. Pedagogiska spel behöver inte vara tråkiga!

Elever spelar Klimatkoll ett pedagogiskt spel

Hur fungerar Klimatkoll? Intervju med forskare

Vi har haft förmånen att intervjua Maria Wolrath-Söderberg, forskare inom klimatkommunikation vid Södertörns högskola, om sina erfarenheter av att använda Kortspelet Klimatkoll. Här är hennes tankeväckande svar!

Hur fungerar Klimatkoll som redskap för lärande?

– Jag har provat Klimatkoll i olika sammanhang och funderat över vad det är som gör att det fungerar så bra – det är både kul och tycks påverka till omställning. Jag tror att det handlar om att det kombinerar en beprövad spellogik som retar tävlingsinstinkten med att gräva i en spricka som många upplever mellan hur de lever och vad klimatkrisen kräver. Samtidigt får man syn på något som visat sig viktigt för omställning, nämligen storlekar och proportioner. Det hjälper en att prioritera hur man ska ta sig an sin egen omställning.

Hur reagerade spelarna när de fick syn på storleken på utsläppen?

– Att få syn på de olika storlekarna på utsläpp skapar förvåning, nästan chock, för det var inte som man tror. Ännu mer kraftfullt blir det om man får syn på hur snabbt vissa vanor äter upp ens utsläppsutrymme, det vill säga den mängd växthusgaser en jordmedborgare kan släppa ut om vi ska klara klimatavtalen. Just nu ger vi svenskar upphov till utsläpp som skulle kräva fem jordklot om alla levde som vi. 

Vad tycker du är den stora styrkan med Klimatkoll?

– Det jag tycker är den stora styrkan är att spelet jobbar med storlekar och proportioner och från min forskning vet jag att det är insikter som verkar ha stor benägenhet att få människor att gå från kunskap till handling när det gäller klimatomställning. Men jag råkar också ha forskat om spel och vet hur tråkiga spel kan bli när de har en pedagogisk ambition. Klimatkoll har en stark och beprövad spellogik, drar igång tävlingsinstinkten och är kul. Mina vänner, som inte alls är klimatengagerade, har blivit enormt engagerade i att försöka begripa vilka utsläpp som är stora och små. Så Klimatkoll är suveränt för att det är roligt och fängslande att spela. 

Har du även testat Klimatkoll utanför klassrummet och hur har det fungerat?

Ja, jag har haft med det i kompisgäng och på familjemiddagar med personer som inte alls är särskilt klimatengagerade och de blir som tokiga – vilket är positivt – för det visar sig att de hade ingen aning och vill ändå absolut vinna. Det är ett bra betyg för ett pedagogisk spel, för de brukar tyvärr bli så tråkiga. Men vad mera är att det sätter igång samtal som inte blir hotfulla fast man pratar om jobbiga saker.

 Vi säger stort tack till Maria Wolrath-Söderberg för intervjun!