Hoppa till innehåll
Hem » Nya projekt ska stärka klimatundervisningen i länder runt Östersjön

Nya projekt ska stärka klimatundervisningen i länder runt Östersjön

  • av

Nu utökar vi på Klimatkoll vår verksamhet genom två stora nya projekt i samarbete med partnerorganisationer i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Projekten går under namnet “Empowering Teachers, Inspiring Pupils: A Transnational Approach to Fun and Engaging Climate Education” och finansieras till hälften av Nordiska Ministerrådet, och till hälften av Svenska Institutet. 

Vi är mycket stolta över att dessa två framstående organisationer tror så starkt på vårt utbildningskoncept! Deras stöd för att hjälpa oss förverkliga våra mål är en kraftfull bekräftelse på vårt arbete och inspirerar oss att fortsätta driva förändring.

Klimatkolls framgångsrika utbildningsmodell exporteras - stärker klimatundervisningen runt Östersjön

Bild: glada projektdeltagare på kickoff i Tallinn september 2023.

Nu utvecklar vi flera nya versioner av vårt populära kortspel

Kortfattat handlar projekten om att rusta lärare runt Östersjön med kunskap och verktyg för att göra klimatundervisningen rolig och engagerande för elever från 12 år och uppåt, genom att i princip upprepa vad vi så framgångsrikt redan har gjort i Sverige. Målet är att öka elevernas förståelse för klimatfrågor och inspirera till klimatsmarta beteenden, genom vår beprövade lättsamma och lekfulla approach.  

Nya versioner av Kortspelet Klimatkoll kommer att skapas på polska, estniska, ryskestniska, litauiska och lettiska. Därtill jobbar vi just nu intensivt med att översätta allt kompletterande lärarmaterial (bestående av ämnesövergripande och ämnesspecifika skolövningar samt beräkningsförklaringar för ett urval av kort) till de respektive språken. 

Kolla in vårt lärarmaterial för lärare på svenska!

Genom att samarbeta med utbildningsorganisationer i de olika länderna säkerställer vi att allt material för klimatundervisning är anpassat för respektive land och att det passar in i deras läroplaner, kursplaner och skolsystem. 

Inom ramen för projekten kommer vi även regelbundet att träffas för partnermöten med fokus på teambuilding, och utbyte av idéer och erfarenheter kring klimatutbildning och klimatundervisning.

Hundratals lärare ska fortbildas i klimatundervisning

Hundratals lärare kommer att utbildas i hur de ska använda det nya materialet inom ramen för klimatundervisning. Dessa lärare kommer att bli ambassadörer för projektet och sprida kunskapen vidare till fler lärare och skolor. Vi planerar dessutom att genomföra en spännande internationell skolaktivitet där elever från fem olika länder får möjlighet att träffas och utbyta tankar och känslor om klimatet.

Efter att ha lagt grunden för samarbetet kommer vi att verka för att föra det vidare. Detta innebär att utforska möjligheter till mer långsiktig samverkan och hållbara projekt för framtiden. 

Projektet som finansieras av Nordiska Ministerrådet löper till sista oktober 2024, och projektet som finansieras av Svenska Institutet löper till sista maj 2025. 

Fördjupar samarbetet med MTÜ Mondo i Estland

Bakgrunden till projektet är ett tidigare framgångsrikt samarbete mellan Klimatkoll och den estniska utbildningsorganisationen MTÜ Mondo. Samarbetet startade när MTÜ Mondo kontaktade oss på Klimatkoll år 2020 för att skapa en estnisk version av Kortspelet Klimatkoll. Det resulterade i Kliimakool. 

Läs mer om den estniska versionen av spelet här

Den estniska versionen av Kortspelet Klimatkoll har använts i lärarutbildningar i Estland och visat sig vara framgångsrikt. Faktiskt så pass framgångsrikt att Kliimakool förra året utsågs till ”bästa miljöutbildningsverktyg” i Estland, och fick ta emot ett fint pris från självaste klimatministern på en gala i Tallinn! 

Läs mer om den prestigefulla utmärkelsen i Estland här!

Styrkan i Kliimakool ligger i dess användning av lek och interaktivitet för att engagera och inspirera unga människor. Genom att spela det interaktiva kortspelet kan eleverna utforska olika aspekter av klimatfrågan på ett lekfullt sätt samtidigt som de uppmanas att reflektera över sina egna handlingar och hur de påverkar klimatet. 

Bild nedan: partnermöte och kickoff för projektet i Tallinn i september 2023.

Samarbeten för att stärka klimatundervisningen runt Östersjön

Inom ramen för projektet har vi etablerat samarbeten med framträdande organisationer inom klimatutbildning och klimatundervisning i länder runt Östersjön.

Vår samarbetspartner i Estland heter MTÜ Mondo och jobbar mot den övergripande målsättningen att minska global ojämlikhet, bland annat genom att stärka utbildning.

Läs mer om MTÜ Mondo här

The Center for Citizenship Education (CCE) är vår samarbetspartner i Polen. Det är en polsk icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att stödja skolor. Deras uppdrag är att inspirera skolorna att använda innovativa undervisningsmetoder och ta upp viktiga samhällsfrågor i sitt arbete med eleverna, och således arbetar de bland annat med klimatundervisning. Varje år samarbetar de med 40 000 lärare och rektorer från 10 000 skolor över hela landet – ett värdefullt kontaktnätverk som vi kommer att kunna dra nytta av i detta projekt! 

Läs mer om CCE här

Vår samarbetspartner i Lettland heter Green Liberty (”Zaļā brīvība” på lettiska). Green Liberty är en ideell icke-statlig organisation som grundades 1993. Deras uppdrag är att bidra till utvecklingen av ett samhälle där människor lever i harmoni med varandra och miljön. Green Liberty syftar till att öka medvetenheten om sociala och miljömässiga konsekvenser av nuvarande trender inom konsumtion, handel och globalisering, ge människor möjlighet att fatta meningsfulla beslut som är kopplade till deras liv direkt och indirekt och motsätta sig maktmissbruk.

Läs mer om Green Liberty här

Vår samarbetspartner i Litauen heter LINEŠA och är ett centrum för icke-formell utbildning av elever (hette tidigare LMNSC). 

Läs mer om LINEŠA här

Kickoff i Tallinn: partnermöte med erfarenhetsutbyte

Projekten startade i september 2023 med ett partnermöte i Tallinn. Närvarade gjorde representanter från Klimatkoll Guldheden AB (Erik och Kalle), Mondo, CCE, LINESA och Green Liberty.

Under det två dagar långa partnermötet slog vi fast tidsplanen för projektet och utbytte kunskap och erfarenhet kring utbildning inom klimat och hållbarhet. Vi lärde oss mycket, och inspirerades av varandras metoder och verktyg! Olika metoder som våra respektive organisationer har testat omfattat allt från spel och lek till game-shows och teater. Nu kan vi plocka det bästa från varandra och utveckla en bredare repertoar av effektiva metoder för klimatundervisning inom våra respektive länder!  

Mötet bjöd också på god mat och promenader genom Tallinns medeltida stadskärna och gamla fabriksområden som har gjorts om till kreativa miljöer med mycket gatukonst där inspirationen dinglade i luften.