dans klimat passion Twisted Feet miljö klimatkoll samarbete arvsfonden Formas

Kan dans användas som metod för att kanalisera ungas passioner och intressen och få dem mer engagerade i kampen för klimatet? Ja, det menar dansskolan Twisted Feet, en förening i Dancecultur DF.

Sedan oktober 2019 driver Twisted Feet projektet “Passion for Climate” som går ut på att skapa en helt ny metod som syftar till att fånga upp ungas intressen och passioner, och omsätta det i ökat engagemang i klimatfrågan.

Eftersom Klimatkolls stora skolsatsning och Twisted Feets projekt Passion for Climate har liknande målsättningar har vi inlett ett samarbete som innebär att ungdomarna som deltar i Twisted feets projekt kommer att få spela en version av Klimatkoll som består av stora kort och där gruppen delas in i två lag som får tävla mot varandra. Ett mer aktivt sätt att spela som vi tror passar dansande ungdomar perfekt!

Projektet demonstrerar hur klimatfrågan kan integreras även i ämnen där frågan traditionellt sett inte brukar lyftas – i linje med Skolverkets mål, och som ett föredömligt exempel på hur klimatkrisen måste tacklas.

Twisted Feet har tidigare satt upp en dansföreställning på Storas Scenen i Göteborg på just temat klimat. Föreställningen handlade om vad som händer när temperaturen på jorden ökar med fem grader, och gjorde stor succé.

Genom att kombinera scenkonst med vetenskap vill Twisted Feet bidra till att förändra invanda tankesätt och hur vi förhåller oss till klimatförändringarna, säger Denny Hultén, konstnärlig ledare på Twisted Feet. Vi glädjer oss mycket över det här samarbetet!