Kortspelet Klimatkoll kan användas på många sätt i undervisningen om klimat, livsstil och hållbar konsumtion. Vi har intervjuat Jenny Lind, lärare på Montessoriskolan Kvarnhjulet, som berättar hur hon använder spelet i hem- och konsumentkunskap.

– Först låter jag eleverna spela orginalversionen av spelet i små grupper. Sedan väljer jag ut de kort jag tycker är mest relevanta för hem- och konsumentkunskap. I huvudsak de som rör kost, mat, kök och återvinning. Sedan får eleverna försöka lägga korten i ordning på en linje: från minst till störst klimatpåverkan. Det brukar ta ca 15 minuter för eleverna att komma överens om ordningen, och brukar blir bra diskussioner under tiden. Sedan får de vända på korten och se hur många rätt de har.

Går det att variera övningen på något sätt?

– Ja, för att göra det lite lättare kan man ge eleverna ett antal “frikort”” som de får lov att vända på för att kolla hur stor klimatpåverkan är. En annan variation på upplägget är att göra så att flest rätt kort i rad vinner.

Övningen kan t ex göras på en lektion där eleverna även får planera och laga en hållbar måltid och sedan diskutera måltidens hållbarhet. Eleverna får då användning för kunskaperna om matens klimatpåverkan som de fått från spelet.

Ett annat sätt att använda Klimatkoll, som Jenny tipsar om, är baserat på modellen för kooperativt lärande.

– Övningen går ut på att arrangera korten i form av en pyramid, istället för en linje, med det kort eleverna tror är den största “klimatboven” överst, och de kort med lägst klimatpåverkan i botten. Sedan får de vända på korten och diskutera, precis som i originalversionen av spelet. 

Modellen för kooperativt lärande går ut på att använda samarbete mellan elever för att lära ut ämnesinnehåll och träna sociala förmågor samtidigt. Mer information om metoden finns på kooperativt.com.

Vi säger stort tack Jenny Lind som delade med sig av sina tips!