Klimatfrågan är komplex, svårlöst och rör upp mycket känslor. I klassrummet möts elever med olika åsikter, bakgrund, kunskap och känslor kring klimatfrågan. Det bäddar för svåra samtal, häftiga reaktioner och utmanande klassrumssituationer med mycket känslor inblandade.

Hur ska lärare som undervisar om klimat och hållbar utveckling på bästa sätt hantera situationer som kan uppstå när till exempel klimatskeptiska elever, elever med alarmistisk syn på utvecklingen, och elever med klimatångest möts? Hur ska de agera för att på bästa sätt främja inlärningen, det demokratiska samtalet och ingjuta i eleverna en känsla av hopp och handlingskraft snarare än vanmakt och hopplöshet? Den frågan diskuteras i ett kapitel i en nyutkommen lärobok för lärare och lärarstudenter.

Bokkapitlet, som har titeln ”Klimatet – en ödesfråga där fakta, värderingar och känslor möts”, syftar till att fungera som stöd för alla lärare som undervisar om klimat och hållbar utveckling på högstadiet och gymnasiet genom att belysa olika perspektiv på klimatfrågan, beskriva typiska situationer som lärare kan ställas inför i klassrummet, och ge konkreta förslag på hur svåra situationer kan hanteras.

Bokkapitlet har skrivits av Erik Sterner, Maria Nordborg och Dennis Olsson från Klimatkoll, samt av Joakim Ferring och Johan Holmén. Kapitlet ingår i en antologi med titeln “Känsliga frågor, nödvändiga samtal”, som även tar upp andra kontroversiella och känsliga teman såsom genus, migration, populism och religion. Studentlitteratur AB har gett ut boken, som finns att köpa i deras webbshop.