Så här inför stundande skolstart passar vi på att tipsa om en ny övning som vi har utvecklat i samarbete med Naturskyddsföreningen. Övningen riktar sig till alla lärare som undervisar om klimat och hållbar utveckling på högstadiet och gymnasiet.

Övningen ger eleverna ökade kunskaper om hur aktiviteter i människors vardag påverkar klimatet. Den består av fyra delmoment och kan genomföras på ca en timme.

1 ) Introduktion: fånga upp elevernas förkunskaper.

2 ) Visa bildspelet “Från fossilt till framtid” som presenterar grundläggande fakta om fossila produkter, kolets kretslopp och växthuseffekten.

3 ) Spela Klimatkoll.

4 ) Reflekterande frågor: låt eleverna diskutera i små grupper eller i helklass.

Övningen ger även tips på lämpligt fördjupningsmaterial. Allt material finns på Naturskyddsföreningens hemsida

Skolor som medverkar i Naturskyddsföreningens skolprogram för högstadiet får en klassuppsättning Klimatkoll-kortlekar skickade till skolan. Övriga skolor kan köpa kortlekar via vår webbshop.