Höstterminen 2021 har Klimatkolls stora skolsatsning kommit ungefär halvvägs, och nu kan vi med stolthet snart presentera det som vi har arbetat med sedan projektstart i januari 2020.

🍁Den största nyheten är att vi släpper en helt ny utgåva av kortspelet Klimatkoll! För att ta fram de nya korten har vi uppdaterat alla beräkningar baserat på ny forskning och nya data. Vi har bland annat inkluderat den så kallade höghöjdseffekten för flygresor. Den nya utgåvan innehåller också några helt nya kort, bland annat “Gå på festival”.

🍁I sann vetenskaplig anda har vi tagit fram beräkningsförklaringar för alla kort i den nya utgåvan. Äntligen kan den som vill djupdyka i våra beräkningar enkelt ta reda på vilka källor vi har använt, och vilka antaganden vi har gjort. Beräkningsförklaringarna kommer att publiceras på vår hemsida under december och tillgänglighetsanpassas för dyslektiker, elever med synnedsättningar, och elever med annat modersmål än svenska via en tjänst som heter Talande Webb.

🍁Vi har tagit fram en massa nytt lärarmaterial, bland annat ett nytt bildspel med illustrationer och övningar som ramar in klimatutmaningen och klimatsystemets beståndsdelar. Vi erbjuder också nya förslag på lektionsupplägg för högstadiet och gymnasiet, och en lång rad ämnesövergripande och ämnesspecifika övningar som passar bra att göra i samband med att Klimatkoll spelas i klassrummet. Allt lärarmaterial är helt gratis!

🍁Under hösten 2021 kommer vi att genomföra en stor kampanj som går ut på att närmare 4 000 elever över hela Sverige ska bli kunskapsambassadörer för klimatfrågan. Genom att eleverna först få spela Klimatkoll i klassrummet, och därefter hemma med sin familj, får de använda sina nya kunskaper utanför klassrummet, och chansen att spela en aktiv roll i förändringsarbetet för hållbar utveckling. Samtidigt skapas samtalsytor där elever, föräldrar och syskon på ett lättsamt och naturligt sätt kan mötas i samtal om klimatet.

🍁Kopplat till kampanjen kommer vi att utvärdera vad eleverna lär sig och undersöka hur klimatundervisning på bästa sätt kan bedrivas.