Vi har nu kopplat på en tjänst som heter Talande Webb på vår hemsida! 

Talande Webb är ett hjälpmedel som kan användas för att få texten uppläst och översatt till olika språk. Användaren kan även förstora och ändra färg på texten och ställa in uppläsningens läshastighet. Tjänsten erbjuder även fokus/nedtoning, och de ord som läses upp markeras visuellt för ökat lässtöd. 

Med Talande Webb blir det material som vi erbjuder mer tillgängligt för elever med annat modersmål än svenska, dyslektiker, och elever med synnedsättningar samt inlärnings- och kognitionsproblem. Talande Webb har stöd för upp till 40 olika språk, och bygger på mångårig forskning och vetenskapliga studier av vad för slags hjälpmedel personer med olika typer av läs- och skrivsvårigheter behöver (läs mer om tjänsten här).

Testa tjänsten genom att klicka på symbolen längst nere i vänstra hörnet på vår hemsida! Det är lätt att använda och helt gratis för användaren.