TÅGRESA

Stockholm–Göteborg

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_LÄTT_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser har vi använt följande data:

– Avstånd mellan Stockholm och Göteborg, enkel väg: 450 km
– Genomsnittlig beläggning på tåget: 55 % (källa: Fröidh, 2008)
– Energianvändning snabbtåg: 0,16 MJ per säte och km (källa: Fröidh, 2008)
– Utsläpp från svensk elmix: 13 g CO2e per MJ (källa: Energimyndigheten (2020), avser år 2019)

Elförbrukningen per säte för hela resan beräknas genom att multiplicera den sammanlagda sträckan med energianvändningen per säte och kilometer. 

450 km × 2 × 0,16 MJ per säte och km = 144 MJ per säte

Beräkningen visar att elförbrukningen uppgår till 144 MJ per säte.

Elförbrukningen per passagerare beräknas genom att dividera elförbrukningen per säte med den genomsnittliga beläggningen, som är ett mått på hur fullsatt tåget är. Beläggningsgraden på 55 % innebär att det i genomsnitt går 0,55 passagerare per säte.

144 MJ per säte/0,55 passagerare per säte 262 MJ per passagerare

Beräkningen visar att elförbrukningen uppgår till 262 MJ per passagerare.

Utsläppen beräknas genom att multiplicera elförbrukningen per passagerare med utsläppsfaktorn för svensk elmix.

262 MJ per passagerare × 13 g CO2e per MJ = 3 406 g CO2e per passagerare ≈ 3,4 kg CO2e per passagerare

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 3,4 kg CO2e, vilket har avrundats till 5 kg CO2e på kortet (vi har avrundat alla siffror till närmaste femtal).

Se beräkningsförklaringar för fler kort: