Hoppa till innehåll

KORTENS BERÄKNINGAR

Nyfiken på hur vi beräknat utsläppen för enskilda kort? Här finns beräkningsförklaringar för alla kort i den senaste utgåvan av kortspelet Klimatkoll (utgåva 2021), sorterade efter kategori.

Vad tycker du om vårt material? Skriv till oss och berätta! 

För att beräkna utsläppssiffrorna som står på korten har vi använt en beräkningsmodell som har utvecklats av forskare vid Chalmers tekniska högskola. De flesta siffror som ligger till grund för beräkningarna kommer från vetenskapliga artiklar, rapporter från myndigheter och forskningsinstitut, och statistiska databaser. I beräkningsförklaringarna (klicka på respektive kategori) finns mer information om vilka referenser vi har använt, och vilka antagande vi har gjort, och under ”Referenslista” finns ett urval av de viktigaste källorna.

I vissa fall baseras beräkningarna på kvalificerade uppskattningar och rimliga antaganden. Alla beräkningar är baserade på så aktuella uppgifter som möjligt, och rimligheten i de beräknade utsläppen har validerats genom att jämföra med andra publicerade siffror.

Spelet har skapats med ambitionen att uppskatta de största utsläppen av växthusgaser förknippade med varje produkt eller aktivitet, för att möjliggöra rimliga jämförelser mellan korten. Till exempel har utsläppen från tillverkning bara inkluderats när de anses utgöra en väsentlig del av det totala utsläppen. Det innebär till exempel att utsläppen från tillverkning av flygplan inte ingår i beräkningarna av utsläppen från flygresor.

Generellt sett har vi endast räknat med direkta utsläpp av växthusgaser och bortsett från indirekta utsläpp och annan indirekt påverkan på klimatet. Det beror på att indirekta effekter är betydligt mer osäkra och svåra att uppskatta. Ett undantag är indirekt klimatpåverkan från flygplan som flyger på hög höjd, den så kallade höghöjdseffekten, som ingår i den senaste utgåvan av Klimatkoll från november 2021. Läs mer om höghöjdseffekten här.

Det korta svaret är att de är hyfsat korrekta och att storleksordningarna stämmer, vilket är det viktigaste för att korten ska kunna jämföras med varandra. Siffrorna ska dock inte betraktas som exakta. Det beror på att det finns en stor variation av möjliga värden på flera av de parametrar som ligger till grund för beräkningarna (till exempel temperaturen på varmvatten, eller hur mycket bränsle en bil drar). Det beror även på att det finns flera osäkerheter i beräkningarna som ligger till grund för siffrorna, vilket hänger ihop med att det globala klimatsystemet är komplext, och att det inte är helt lätt att uppskatta alla effekter.

Vi har i de flesta fall använt medelvärden, eller “typiska värden”, för att siffrorna ska vara så representativa som möjligt. Utsläppssiffrorna som står på korten har avrundats och skall alltså inte betraktas som exakta och absoluta, utan snarare som ungefärliga och genomsnittliga.

Ett par av korten i spelet representerar aktiviteter med negativa utsläpp. Det innebär inte att halten av växthusgaser som redan finns i atmosfären minskar, utan att snarare att ytterligare utsläpp kan undvikas. Siffrorna på korten är skillnaden i utsläpp mellan två alternativa scenarier, och minustecknet framför siffrorna indikerar att det rör sig om en besparingspotential.