Hoppa till innehåll

LÄRARMATERIAL SKOLA

Vill du hitta engagerande sätt att arbeta med klimatfrågan i din undervisning?
Skriv gärna till skola@kortspeletklimatkoll.se så hjälper vi dig!

K

“Alla elever gillar att spela kort och när då de får fel för att Klimatkollskortet säger att rosor från Kenya ger mindre utsläpp, är elevernas diskussion och engagemang igång. Klimatkoll är en utmärkt start för att arbeta med Hållbar utveckling i teknik!”

/Camilla Segervall
Förstelärare, Programmering, Teknik, och CAD.
Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång

“Spelet Klimatkoll gav upphov till många intressanta diskussioner i klassrummet och passade perfekt när vi jobbade med hållbar utveckling i naturkunskap.”

/Elin Gawell
Gymnasielärare i matematik och gymnasielektor.
Gustavsbergs Gymnasium

LÄRARHANDLEDNING

Klimatkoll är ett kortspel som går ut på att placera kort i rätt storleksordning – från minst till störst klimatpåverkan. Spelet har utvecklats av forskare inom klimatvetenskap och pedagogik, och kan användas som lärarmaterial i alla ämnen där klimat och hållbar utveckling ingår: allt ifrån naturkunskap och teknik, till geografi, samhällskunskap och hemkunskap.

Kortspelet kan användas på många olika sätt i undervisningen, men för att underlätta för dig som lärare presenterar vi här ett förslag på hur du kan lägga upp en lektion, samt olika lärarmaterial som du kan använda dig av. Materialet riktar sig till alla som undervisar på högstadiet och gymnasiet. Det mesta lärarmaterialet kan användas oavsett vilken utgåva av spelet du har, men beräkningsförklaringar finns bara för samtliga kort i den senaste utgåvan (från 2021). 

Efter ni har spelat får ni gärna fylla i våra utvärderingsenkäter, som ni hittar längst ner i den gula rutan här intill! Så hjälper ni oss att förbättra vårt material!

Spelet är uppskattat av både lärare och elever, eftersom det på ett lustfyllt och engagerande sätt bidrar till ökad kunskap om klimat, livsstil och hållbar konsumtion. Dessutom stimulerar det elevernas reflektion och fungerar som en bra utgångspunkt för viktiga samtal om ansvar och beteende. På så sätt bidrar det till att uppfylla många viktiga lärandemål. Och så är det roligt att spela!

Film från klimatworkshop med Passion for Climate som visar hur elever får spela Klimatkoll.

FÖRSLAG PÅ LEKTIONSUPPLÄGG

ÅRSKURS: 7-9, Gymnasiet
TID:
ca 50-60 min. Med fördjupning (punkt 5 & 6 nedan) – valfritt antal lektioner.
ÄMNEN:
Bi, Fy, Ge, Hkk, Sv, Tk, (Eng). Klimatkoll lämpar sig för ämnesövergripande samverkan.
MÅL:
Eleverna ska ha ökad förståelse för klimatutmaningen och hur olika aktiviteter i vår vardag påverkar klimatet.
MATERIAL OCH VERKTYG:
Du behöver ha Kortspelet Klimatkoll och använda bildspelet Koll på klimatet med Klimatkoll
för att guida eleverna genom lektionen. Det är fördelaktigt om du själv satt dig in i spelreglerna innan lektionen så du kan hjälpa eleverna om frågor uppstår.

1. Gå igenom bildspelet: Koll på klimatet med Klimatkoll

Bildspelet leder dig igenom en lektion där du…
– fångar in elevernas tankar och känslor kring klimatutmaningen
– ger en kort introduktion till klimatutmaningen
– lär känna Klimatkoll-kortleken och spelreglerna

2. Spela Klimatkoll

a) Klassisk version. Se instruktioner i punkt 1.

b) Samarbetsversion. Varje bord (tidigare 2 lag) drar ett kort i taget från kortleken och kommer tillsammans överens om var på utsläppslinjen de ska placera kortet. Vilket bord lyckas placera ut flest kort innan de har lagt två kort fel?

3. Reflektera i helklass kring tankar som uppkom under spelet

4. Positiva trender

Avsluta lektionen med att ge några exempel på saker som händer runt om i världen (små eller stora, nära eller långt bort) som pekar på att klimatomställningen pågår. Låt eleverna vara med och fylla på med positiva exempel.

FÖRDJUPNING – BYGG PÅ LEKTIONEN MED…

5. …fördjupade genomgångar…

I bildspelet finns förslag på en kort genomgång av kolcykeln (och vanliga missuppfattningar kopplade till denna) samt en kort genomgång av hållbara livsstilar med en relaterad diskussionsfråga.

6. …och/eller fördjupande övningar

Välj bland våra ämnesövergripande och ämnesspecifika övningar utifrån din klass. De ämnesspecifika övningarna är läroplansanpassade enligt Lgr11 och Lgy11.

ÄMNESÖVERGRIPANDE ÖVNINGAR

1. Klimatvisionera
– Hur ser världen ut efter en lyckad klimatomställning och hur tog vi oss dit?

2. Kortens beräkningar
– Kolla på Klimatkolls beräkningsförklaringar tillsammans med eleverna. Detta tränar elevernas beräkningsskicklighet och förmåga att göra välinformerade val för att minska sin klimatpåverkan.

3. Beräkna dina egna kort
– I den här övningen får eleverna göra de uppskattningar och beräkningar som behövs för att få fram utsläppssiffran på valfritt kort. Övningen är baserad på utgåva 2021.

4. Spela Klimatkoll hemma
– I Klimatkolls hemuppgift får eleverna ta med sig Klimatkoll hem och spela med sina familjer.

5. Kortförslag
– Låt eleverna fundera över vilken pryl eller aktivitet de skulle vilja veta klimatpåverkan för.

ÖVNINGAR FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN:

6. Bortom fossilsamhället
– Ett skolmaterial som tar ca tre lektioner att genomföra. Övningen syftar till att skapa diskussion och kreativitet kring klimatutmaningen och omställningen till ett fossilfritt samhälle.

7. Hur sker förändring?
– En övning där eleverna får identifiera och reflektera kring avgörande faktorer genom att läsa texter från både historien och framtiden, diskutera bilder och själva skriva om en förändring som skett. Övningen är utvecklad tillsammans med forskare vid Lunds universitet och 2047 Science Center.

8. Onödigaste prylen
– Vad är en onödig pryl? Varför tillverkas prylar som inte behövs? Hur påverkas naturresurser och människor? Vilka argument finns för och emot tillverkning och konsumtion av prylar? Det är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

9. Följ T-shirten
– Här får eleverna följa tröjans väg från råvara till avfall, återanvändning eller återvinning och göra egna livscykelanalyser på textilier.

10. Podd om parisavtalet
– Information om Parisavtalet med diskussionsfrågor och uppgifter, i samarbete med SO-rummet.

ÄMNESSPECIFIKA ÖVNINGAR

ÖVNING

PASSAR

KURS/ÄMNE

UNGEFÄRLIG TIDSÅTGÅNG

TYP AV

UPPGIFT

KLIMATSMART TEKNIKUTVECKLING

Teknik 1 (gy)

Teknik åk 7-9

30 min

Diskussion

DESIGNA ETT SNÅLSPOLANDE DUSCHMUNSTYCKE

Teknik 1 (gy)

Teknik åk 8-9

180 min

Projekt

ÄR NÄRPRODUCERAT ALLTID BÄST?

Naturkunskap 1b & 1a1 (gy)

Geografi 1 (gy)

Geografi åk 7-9

5 min

Diskussion

METAN OCH KOLDIOXID

Kemi 1 (gy)

Kemi åk 9

10 min

Diskussion

BATTERIER

Kemi 1 (gy)

15 min

Beräkning & diskussion

VINDKRAFT

Fysik 1 (gy)

60 min

Beräkning

ENERGIFORMER

Fysik 1 (gy)

Fysik åk 9

10 min

Diskussion

ENERGIÅTGÅNG FÖR ATT DUSCHA

Fysik 1 (gy)

90 min

Laboration, hemuppgift