Hoppa till innehåll
Hem » “Vårt mål är att nå alla elever i Sverige”

“Vårt mål är att nå alla elever i Sverige”

  • av
Kortspelet Klimatkoll skolsatsning

Formas-projektet lider mot sitt slut men verksamheter fortsätter med siktet inställt på en större nationell satsning med målet att nå alla elever i Sverige. Vi intervjuade Klimatkolls Erik Sterner i samband med en pressrelease den 12 april 2022 (läs hela pressmeddelandet här).  

 Spelets främsta styrka som läromedel är att det får nästan alla att bli nyfikna, överraskade och engagerade i samtal, säger Erik, forskare inom klimatpedagogik och en av Klimatkolls skapare.   

– Att spela Klimatkoll är ett lustfyllt och engagerande sätt att ta till sig kunskap om klimat och livsstil. Spelet fungerar som en bra utgångspunkt för viktiga samtal om ansvar och beteende, och bidrar till att väcka hopp och handlingskraft, snarare än oro och ångest. 

Det är viktigt eftersom många lärare upplever brist på bra material och är rädda för att väcka oro och ångest hos eleverna när de undervisar om klimatfrågorna. 

Formas-projektet som bedrivits sedan början av 2020 har spridit kunskap om klimat, livsstil och hållbar konsumtion till lärare och elever över hela Sverige (läs mer här). Inom ramen för projektet har vi utvecklat en ny utgåva av spelet och omfattande, gratis stödmaterial för lärare (se här). Hittills har fler än 30 000 skolelever spelat Klimatkoll, 500 lärare och lärarstudenter har utbildats i hur spelet kan användas i skolan, och minst 2500 kortlekar har delats ut till lärare. 

– Mottagandet har varit mycket positivt, och det märks att det finns en stor efterfrågan på bra läromedel inom klimatområdet, säger Erik.

Förutom den svenska versionen finns spelet även på engelska, norska och estniska, och planer finns på att utveckla versioner på fler språk. 

– Den långsiktiga visionen är att ge människor över hela världen den kunskap och de verktyg de behöver för att de ska kunna minska sina klimatavtryck, säger Erik. 

Företräder du en organisation som arbetar mot samma mål? Tveka då inte att ta kontakt med oss så kanske vi kan samarbeta! Du når oss på hej@kortspeletklimatkoll.se