Hoppa till innehåll
Hem » Debattartikel: ”Utan skolorna dör klimatomställningen”

Debattartikel: ”Utan skolorna dör klimatomställningen”

debattartikel skola klimatomställning Klimatkoll

”Sverige har en hög svansföring inom både klimat- och utbildningsområdet. Men trots ett starkt stöd för hållbarhetsfrågorna i läroplanerna saknas en ansvarig myndighet och strategi för hur Sveriges skolor ska medverka i klimatomställningen. Det vill vi se ändring på och kräver därför ett nationellt klimatlyft.” 

 • Det skriver vi i en debattartikel undertecknad av flera lärosäten, forskningscenter, ideella miljöorganisationer och tankesmedjor, bland andra Våra barns klimat, WWF, Stockholm Resilience Centre, Klimatpsykologerna, Fältbiologerna och Klimatriksdagen.    
 • Skolans roll när det kommer till att rusta vårt samhälle för klimatomställningen ska inte underskattas. I grund- och gymnasieskolan går i dag drygt 1,5 miljoner elever. Lägg därtill lärarkåren på cirka 100 000 personer samt elevernas vårdnadshavare, som även de nås av budskap från skolans verksamhet. Att stärka skolan så att den på riktigt genomsyras av hållbar utveckling, är en otrolig möjlighet för svenskt ledarskap på flera sätt, och vi står redo att hjälpa till!

 • För att få med alla Sveriges skolor i klimatomställningen kräver vi därför ett nationellt klimatlyft som bör innehålla fem viktiga punkter:

  1. Tydliggöra vilken myndighet som har ansvar för och bistå svenskt utbildningsväsen i frågor om lärande för hållbar utveckling för att nå klimatmålen.
  2. Stärkt samverkan mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv.
  3. Öronmärkt och additionell finansiering.
  4. Ökade resurser till lärarprogrammen.
  5. En tydlig plan för årlig kompetenshöjning.  

 • Hela debattartikeln finns att läsa på Miljö & Utvecklings hemsida.