Hoppa till innehåll
Hem » Kortspelet Energikoll – ett helt nytt spel om energipriser!

Kortspelet Energikoll – ett helt nytt spel om energipriser!

  • av
Energikoll är ett kortspel om energipriser

Nu är vi stolta att kunna presentera ett helt nytt spel som vi har utvecklat: Kortspelet Energikoll – spelet som hjälper dig och dina medspelare att förstå vad som slukar mest energi och hur det påverkar plånboken såväl som klimatet! Kortspelet Energikoll är ett syskonspel till Kortspelet Klimatkoll som fokuserar på energipriser, alltså hur mycket olika aktiviteter i vår vardag kostar, baserat på hur mycket energi de förbrukar. 

– Kostar elen från ditt TV-tittande mer än årsförbrukningen av el till frysen? 

– Och är dina varmduschar dyrare eller billigare än att ha frysen igång? 

Det är exempel på frågor som spelet lyfter. Livliga diskussioner och aha-upplevelser om energianvändning, elförbrukning och energipriser utlovas! Förbeställ spelet nu genom att maila oss på hej@kortspeletklimatkoll.se och testa vem som har bäst energikoll! 

Samma spelidé som i Kortspelet Klimatkoll

Att el- och energipriserna har skjutit i höjden vintern 2022-2023 har nog inte undgått någon. Det talas om energikris, dyra energipriser och vad man kan göra för att spara el och energi. Ändå är det få som verkligen vet hur mycket elen från deras TV-tittande faktiskt kostar, eller hur mycket el TV:n förbrukar. Plötsligt är värmepump en dyr lösning, och hur länge kan man egentligen duscha utan att elräkningen skenar? Fjärrvärme, jordvärme, lågenergi, spotpriser, energipriser och kilowattimmar hit och dit. Många tycker det är svårt att orientera sig i djungeln av energibegrepp och veta vad som egentligen är bra energival. 

Läs mer om energiläget i Sverige här

Därför har vi utvecklat Kortspelet Energikoll, som på roligt och forskningsbaserat sätt kommunicerar hur våra vardagsaktiviteter och val i vardagen påverkar vår plånbok. Vi vill ge människor bättre koll på energipriser och mer Energikoll! 

Energikoll bygger på samma spelidé som Klimatkoll, men istället för att placera kort i rätt ordning utifrån hur stor klimatpåverkan aktiviteterna har, handlar Energikoll om att gissa hur mycket olika aktiviteter kostar, baserat på hur mycket energi de förbrukar. I tillägg till energipriser anges även aktiviteternas klimatpåverkan på korten. 

Spelet passar lika bra att spela med vänner och familj, som med kollegorna på jobbet. Det kan även användas som ett redskap för lärande i skolan.

Hur spelas Energikoll?

Energikoll spelas i lag om 2-3 personer per lag. Gör först dessa förberedelser:

1. Lägg tre kort i rad, med framsidan (mörkblå) upp, framför varje lag.

2. Övriga kort läggs i en hög med framsidan upp.

3. Två kort läggs bredvid varandra, baksidan upp, mitt på bordet och startar prisraden. Här ska spelarna placera in sina kort, från lägst till högst pris.

Läs mer om hur Kortspelet Energikoll spelas här 

Nu kan ni börja spela! Ett lag gissar var på prisraden ett av deras kort ska placeras baserat på energipriser. Kortet vänds, prissiffran visas.

1) Rätt? Låt kortet ligga kvar på prisraden. Turen går över till nästa lag.

2) Fel? Kortet läggs undan. Laget drar ett nytt kort. Turen går över till nästa lag.

Ibland har två kort samma energipriser, de ligger då rätt både till höger och till vänster om varandra på prisraden.

Vilket elpris har vi räknat med?

Prissiffran i Kortspelet Energikoll baseras på genomsnittspriserna för rörliga elavtal under år 2022 inklusive moms, energiskatt och alla avgifter förutom nätavgift. Elpriset för södra Sverige är ett genomsnitt för zon 3 och 4 och har avrundats till 2 kr och 50 öre per kWh. Elpriset för norra Sverige är ett genomsnitt för zon 1 & 2 och har avrundats till 1 kr och 30 öre per kWh.

Prissiffran består endast av förbrukningskostnader. Installation och inköp ingår inte eftersom priser varierar med varumärken. Energiförbrukningen hos vitvaror och elektronik varierar också mellan modeller liksom uppvärmningsbehovet av bostäder beror på en mängd faktorer, där har vi gjort uppskattningar utifrån befintligt statistik.

Utsläppssiffran (klimatavtrycket) som anges på korten avspeglar däremot i regel även aktivitetens produktionsutsläpp utslagna på varans/aktivitetens livslängd. Detta i enlighet med Kortspelet Klimatkoll.

Hur avgörs ditt elpris?

Spotpris är det pris elbolagen köper in el för och som ligger till grund för det pris du betalar. Spotpriset sätts på den Nordiska elbörsen Nord Pool och varierar med tillgång och efterfrågan, timme för timme. Till exempel sjunker priset när det blåser lagom hårt och vindkraft genererar mycket el.

Läs mer om elpriser här

Du kan välja mellan olika sorters elavtal. Vanligast idag är ett så kallat “rörligt avtal” där priserna varierar månad för månad och där ditt elpris bygger på det genomsnittliga elpriset som ditt elbolag har köpt in el för under månaden.

Du kan också teckna ett “fast avtal” där du binder dig till ett pris per kWh över en given tidsperiod, till exempel tre år. Det finns även avtal med ett rörligt timpris där priset varierar timme för timme enligt det spotpris elbolagen betalar. För samtliga avtal tillkommer elbolagets avgift, energiskatt och moms per kWh samt en nätavgift.

Olika sätt att se på utsläppen från fjärrvärme

Fjärrvärme produceras till stora delar genom energiåtervinning av avfall eller som spillvärme från kraftvärmeverk och industri. Enligt svensk lag, och i enlighet med EU-direktiv ska sopor i första hand materialåtervinnas och i andra hand energiåtervinnas. Energiåtervinning av sopor står för ca 25 % av svensk fjärrvärme idag. 

Utsläppen från energiåtervinning kan antingen beräknas tillhöra fjärrvärmekunden eller den som har gett upphov till avfallet. Om principen “förorenaren betalar” används ska utsläppen räknas till konsumtionen och den som ger upphov till avfallet (vilket ger incitament till folk och företag att minska mängden avfall). I dagsläget är det dock standard att utsläppen räknas till fjärrvärmekunden. 

Fjärrvärme är ett bra sätt att ta till vara på till exempel spillvärme från förbränning av sopor. I många länder finns inte tillräcklig infrastruktur för detta och därför betalar dessa länder Sverige för att hantera deras sopor, i huvudsak är det Norge och Storbritannien som betalar Sverige för denna tjänst.

Läs mer om hur vi har hanterat fjärrvärmekorten här

I Energikoll har vi inte skrivit ut något utsläppsvärde för de spelkort med fjärrvärme. Räknas utsläppen vara konsumentens blir värdet lågt men beräknas utsläppen från energiåtervinningen av avfall till fjärrvärmen blir utsläppen betydligt högre.

Har utvecklats i samarbete med Future Minds med medel från Lars Salvius stiftelse

Det är tack vare medel från Lars Salvius Stiftelse som vi har kunnat utveckla Energikoll. Spelet har utvecklats i samarbete med Future Minds. 

Läs mer om Future Minds här 

Future Minds är ett nationellt kunskapsprogram och en samverkansplattform för gymnasiet med syfte att stärka elever och lärares färdigheter för en hållbar samhällsutveckling. Aktörer från hela samhället kan ansluta med sina utmaningar och framtidssäkra sin verksamhet genom att bygga relationer och involvera unga i sitt hållbarhetsarbete. Vi är stolta och glada över samarbetet med Future Minds!

Energikoll ska delas ut på filmfest för att ge elever koll på energipriser

Future Minds filmfest arrangerar varje år en modererad filmvisning med panelsamtal. Innehållet skapas för att bidra till läroplanens uppdrag om Lärande för hållbar utveckling och är relevant för samtliga gymnasieprogram. Eventet består av två delar, en filmdel och ett panelsamtal. Temat för 2023 rör passande nog energifrågan, varför det kommer bli mycket fokus på energipriser, energiförbrukning och energiläget i Sverige.

Läs mer om Future Minds filmfest här

Sammanlagt 2000 spel kommer att delas ut till de skolor som deltar i Future Minds filmfest. Uppskattningsvis 300 klasser förväntas delta på filmfesten, som arrangeras helt digitalt. Skolor som deltar i Future Minds filmfest kommer att få spel skickade till dem. Lärare och elever som deltar i filmfesten kommer också att få möjlighet att ta med sig spelen hem för fortsatta spelstunder och undervisning kopplad till spelet.

Future Minds har under flera år jobbat med målgruppen gymnasieelever. Studier visar att de som bäst kan påverka vuxnas åsikter är deras barn, och genom Klimatkoll har vi bevittnat hur ungdomar går från ointresserade till att bli engagerade ambassadörer i sitt eget hem. Just att de får ta med sig spelet, vara den som visar det för föräldrarna och dela med sig av nyvunnen inspiration och kunskap är något som många elever har lyft fram för oss som häftigt. 

Energikoll är ett kortspel om energipriser

Förbeställ spel och få koll på energipriser

Energikoll börjar preliminärt att säljas i mitten av april 2023. Men redan nu finns det möjlighet att förbeställa spel! Maila oss då bara på hej@kortspeletklimatkoll.se

Vill din organisation samarbeta med oss?

Vi är övertygade om att Energikoll kan vara ett utmärkt verktyg för att öka medvetenheten kring energifrågan och energipriser, och hjälpa oss att ta steg mot en mer hållbar framtid. Vårt roliga och lärorika spel fokuserar på hur vi kan göra mer hållbara val i vardagen, genom att ge spelarna bättre koll på energianvändning och energipriser.

Därför söker vi nu samarbeten med likasinnade aktörer som vill hjälpa oss att sprida kunskap om energipriser. Vi tror att skolor, kommuner, energikontor och energibolag skulle kunna dra stor nytta av vårt spel som ett engagerande verktyg för att involvera medarbetare eller elever i energifrågan.

Om du företräder en skola, ett företag eller en organisation som delar vårt engagemang för energifrågan och vill samarbeta med oss, tveka då inte att kontakta oss på hej@kortspeletklimatkoll.se.

Vi ser fram emot att höra från dig!