Hoppa till innehåll
Hem » Gör som Jönköpings kommun och ta klimatundervisningen till nästa nivå med spelbaserade lektioner

Gör som Jönköpings kommun och ta klimatundervisningen till nästa nivå med spelbaserade lektioner

  • av
Elever spelar Klimatkoll under spelbaserad lektion - klimatundervisning i praktiken med Klimatkoll

Under hela 2023 bedriver Klimatkoll ett samarbete med Jönköpings kommun som går ut på att vi besöker högstadie- och gymnasieskolor runt om i kommunen för att ge elever en lärorik, lustfylld och kanske lite annorlunda lektion i klimat och hållbar utveckling. 

Det spelbaserade konceptet erbjuder en interaktiv och engagerande undervisningsmetodik som strävar efter att öka elevernas kunskap och engagemang i klimatfrågan.

Företräder du en kommun i Sverige som vill stärka klimatundervisningen genom att ge eleverna en unik och inspirerande inlärningsupplevelse? Tveka då inte att ta kontakt med oss på hej@kortspeletklimatkoll.se!

Lektionsupplägg: så används Kortspelet Klimatkoll i Jönköping

Lektionerna tar sin utgångspunkt från Kortspelet Klimatkoll och grundar sig på principerna för spelbaserat lärande för att engagera alla elever i klassrummet. Förutom att spela Klimatkoll, får eleverna även en informativ och intresseväckande introduktion till klimat och hållbarhet, som tillsammans med spelstunden skapar en bra grund för att fortsätta att jobba vidare med frågorna i andra ämnen. Eleverna fick även testa på att spela vårt senaste spel i spelfamiljen – Kortspelet Energikoll!

Läs mer om Energikoll här

Genom att använda Kortspelet Klimatkoll som grund för klimatundervisningen blir inlärningen både rolig och stimulerande. Spelet utmanar eleverna att reflektera över hur deras egna val i vardagen påverkar klimatet, vilket ofta leder till livliga diskussioner. Genom flera interaktiva moment får eleverna en djupare förståelse för hur deras egna handlingar påverkar klimatet och vilken roll de själva kan spela i att skapa en hållbar framtid.

Spelet fungerar som en utmärkt utgångspunkt för att lyfta frågan om ansvar till samhällsnivå. Vi betonar att allt ansvar inte ska läggas på individen, utan politiker, industrin och samhället i stort måste givetvis också ta ansvar och agera. 

Förutom Kortspelet Klimatkoll använder vi vårt eget lärarmaterial som har utvecklats i samarbete med lärare, klimatforskare och klimatpedagoger för att komplettera undervisningen. Allt material som vi har utvecklat finns tillgängligt på vår hemsida utan kostnad!

Vill du förbättra klimatundervisningen? Kolla in vårt lärarmaterial!

Vi vet att klimatförändringarna kan verka svåra att greppa och kännas skrämmande, men genom vårt lektionsupplägg vill vi visa att det trots det allvarliga läget är möjligt att närma sig ämnet på ett lättsamt och lustfyllt sätt. Genom att balansera goda nyheter med information om klimatläget strävar vi efter att skapa en mix av allvar och hopp som inspirerar och aktiverar eleverna.

Alla skolor som har bokat en lektion med Kortspelet Klimatkoll inom ramen för projektet får ett lärarkit med Kortspelet Klimatkoll (ett lärarkit innehåller fem kortspel), att behålla på skolan. Med ett lärarkit kan lärare undervisa många klasser under flera år och genom den roliga introduktion som spelet ger, öppnas det fönster för inlärning som kommer med nyfikenhet.

Köp Kortspelet Klimatkoll här! F

För alla skolor som inte deltar i just detta projekt finns det givetvis också möjlighet att köpa lärarkit med Kortspelet Klimatkoll för att förbättra klimatundervisningen. Det gör du enklast direkt i vår webbshop. Där kan du även köpa enskilda exemplar av Kortspelet Klimatkoll och våra andra produkter, tex Energikoll.

Kalle från Kortspelet Klimatkoll bedriver klimatundervisning med kortspel

Jönköpings kommun prioriterar klimatundervisning

Jönköping är en ambitiös klimatkommun som aktivt arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser och främja hållbara lösningar för kommunens medborgare. Kommunen är bland annat är medlem i Sveriges Ekokommuner och Klimatkommunerna. Det är tack vare vårt samarbete med Klimatkommunerna som vi har kommit i kontakt med Jönköpings kommun!  

Tack vare det här projektet får kommunens ungdomar nu fördjupad kunskap om klimatläget, och tillgång till värdefull kunskap och verktyg som gör att de förhoppningsvis lämnar klassrummen med en större känsla av handlingskraft, och mer hopp inför framtiden. Det är något som vi är stolta och glada över att kunna bidra till, eftersom vi brinner för att förbättra klimatundervisningen i Sverige.

Läs mer om Jönköpings kommuns miljö-och klimatarbete här

Jönköpings kommun satsar på att integrera klimat- och hållbarhetsfrågor i undervisningen i skolan. Genom att inkludera dessa ämnen i skolplaneringen vill man öka medvetenheten och kunskapen hos eleverna om klimatförändringar och hållbar utveckling. Detta projekt om klimatundervisning genomförs alltså mot bakgrund av Jönköpings övergripande klimatarbete och det uppdrag som kommunen har att arbeta för att uppnå målen i Agenda 2030.

klimatundervisning med elever i skola och kortspelet klimatkoll

Vill din skola i Jönköping boka en lektion med oss?

Under hela 2023 kan lärare i hela Jönköpings kommun som undervisar på högstadiet eller gymnasiet boka en ledarledd lektion med en medarbetare från Kortspelet Klimatkoll (gratis för medverkande skolor – kommunen står för kostnaden!). Några lektionstillfällen är fortfarande obokade, och det är först till kvar som gäller! Undervisningen kommer att ske på plats i klassrummet för att få bättre kontakt med eleverna och bättre klassrumsdynamik), och kan i viss utsträckning anpassas till de behov och intressen som finns. Tveka alltså inte att ta kontakt med oss så styr vi upp någonting gemensamt! När lektionstillfällena ska genomföras bestämmer vi gemensamt. 

Företräder du en skola i Jönköpings kommun och är intresserad av denna möjlighet så är du välkommen att maila Simon Klintefors (klimatstrateg på Jönköpings kommun, simon.klintefors@jonkoping.se) eller Linda Hassel (hållbarhetsstrateg på Jönköpings kommun, linda.hassel@jonkoping.se). Du kan också ta kontakt med oss, så förmedlar vi dig vidare! Lektionstillfällen kan bokas under våren eller hösten 2023.

Spelbaserat lärande ger roliga och minnesvärda inlärningsupplevelser

När Kortspelet Klimatkoll används som ett redskap för lärande om inom klimatundervisning så bygger det på spelbaserat lärande. Därför kan det vara på sin plats att beskriva i lite mer detalj vad spelbaserat lärande egentligen är.

Spelbaserat lärande är en pedagogisk metod som använder spel och spelteknik för att främja inlärning och förbättra förståelsen av olika ämnen. I spelbaserat lärande så kombineras lärande med spelande, vilket gör det mer engagerande och underhållande för eleverna. Spelen kan vara allt från enkla kortspel och brädspel till mer avancerade dataspel och virtuella simuleringar. Spelbaserat lärande kan användas inom olika ämnen och på alla nivåer av utbildning, från förskolebarn till högskolestudenter. Det har visat sig vara en effektiv metod för att förbättra inlärning, motivation och engagemang, och det har också visat sig vara en roligare och mer minnesvärd inlärningsupplevelse.

Att använda spel som metod för inlärning alltså kan vara mycket effektivt både från ett elev- och lärarperspektiv. Pedagogiska spel kan också ge eleverna en chans att öva och tillämpa sina kunskaper på ett mer praktiskt och konkret sätt, vilket kan bidra till att de förstår ämnet bättre och snabbare. För lärare kan användningen av pedagogiska spel underlätta undervisningen genom att spelet kan fungera som en strukturerad och välplanerad lärandeaktivitet. Flera studier visar att spelbaserat lärande kan ha positiva effekter på elevernas kunskaper och färdigheter. 

Spana in denna instruktionsvideo som visar hur spelet går till

Klimatkoll är ett pedagogiskt kortspel som främjar inlärningen på flera sätt – därför är det utmärkt redskap inom klimatundervisning. För det första är spelet roligt och engagerande, vilket kan öka motivationen och intresset för klimatfrågan. För det andra är Klimatkoll interaktivt och aktiverande. Spelet uppmuntrar spelarna att samarbeta och interagera med varandra genom att delta i diskussioner och reflektioner. Genom att göra detta lär sig eleverna av varandra och förbättrar sina kunskaper tillsammans.

Sist men inte minst introducerar spelet eleverna för nya begrepp och teorier relaterade till klimatförändringar och ger dem möjlighet att öva på specifika färdigheter, såsom kritiskt tänkande och problemlösning. Genom att väcka frågor hos eleverna förhöjs deras uppmärksamhet och det blir enklare att nå fram med viktig kunskap. 

"Ett annorlunda inslag på våra lektioner"

Så här säger en av de lärare som har fått besök från oss inom ramen för projektet:

Workshoppen med Klimatkoll uppskattades mycket av våra elever som tyckte att spelen Klimatkoll och Energikoll var både givande och lärorika på ett roligt sätt! Vi lärare uppskattade ett annorlunda inslag på våra lektioner. Det var ett kul och innovativt sätt att prata klimat- och energifrågor!” – Carolina Lind, lärare på Per Brahegymnasiet, Jönköping.

Ett mycket fint omdöme som vi är stolta över!

Klimatundervisning med spelbaserade lektioner och kortspelet Energikoll i samarbete med kommun

Skolan har ett stort ansvar att utbilda eleverna om klimat och hållbar utveckling

Svenska kommuner har en viktig roll och ett stort ansvar i arbetet med Agenda 2030 och utbildning för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en global handlingsplan som antogs av FN:s medlemsländer år 2015 och syftar till att uppnå 17 globala hållbarhetsmål, de så kallade Globala målen för hållbar utveckling (SDG:er).

Kommunerna har en nära koppling till medborgarna och lokal samhällsutveckling, vilket gör dem till centrala aktörer för att implementera Agenda 2030 och främja utbildning för hållbar utveckling.

Kommunerna har även ett ansvar att främja utbildning för hållbar utveckling i skolorna, samt att utbildningen på skolorna är i linje med målen för hållbar utveckling. Det handlar om att integrera kunskaper, värderingar och färdigheter relaterade till hållbarhet i läroplanen och stödja lärare och skolledare i att implementera detta i undervisningen. Den svenska skolan har alltså ett stort ansvar den klimatundervisning som bedrivs håller god kvalitet.

Unga välkomnar klimatundervisning i skolan

Skolan har alltså ett stort ansvar att erbjuda intresseväckande och engagerande klimatundervisning, är det också något som de unga välkomnar! En Novusundersökning som organisationen Våra Barns Klimat låtit göra visar att 82% av 12 till 18-åringar vill se klimatundervisning i skolan. Undersökningen visar också att skolan är ungas främsta källa till information om klimatet. Det finns alltså ett starkt stöd från unga för ett ökat fokus på klimatförändringarna i skolans värld. 

Läs mer om Våra Barns Klimats undersökning här 

Men undersökningen visar även att många unga anser att individen bär ett för stort ansvar, både när det gäller att lösa klimatkrisen och när det gäller vad unga själva kan tänka sig att göra för klimatet – något som kan skapa ökad oro men också en känsla av skuld och ansvar. 

Självklart är ändrat beteende när det gäller vår konsumtion en viktig del av lösningen. Men att lägga mer ansvar på unga att “lösa klimatkrisen” genom att konsumera klimatsmart, kan både bidra till att skapa skuldkänslor och en skev bild av hur vi löser klimatkrisen på riktigt. Det är därför viktigt att undervisningen om klimatet i skolan inte förstärker ungas känsla av att det är de som individer som ska lösa klimatkrisen”, det skriver Våra Barns Klimat.

Nu vill vi samarbeta med fler kommuner!

Vi är stolta över vårt samarbete med Jönköpings kommun, där vi levererar engagerande och inspirerande klimatundervisning som får unga att reflektera, samtala och ha kul. Även om vi tidigare har varit ute i många skolor inom ramen för vårt FORMAS-finansierade skolprojekt, är detta samarbete det första av sitt slag, och vi är nu ivriga att samarbeta med fler kommuner!

Vår passion ligger i att stärka klimatundervisningen i kommuner runt om i hela landet och ge elever ökad kunskap och bättre verktyg för att själva leva mer hållbart och för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi strävar också efter att ge lärare på skolor över hela landet tillgång till beprövade och effektiva läromedel som gör undervisningen både effektiv och rolig, samtidigt som eleverna når sina lärandemål.

Om du företräder en kommun i Sverige som är intresserad av att samarbeta med oss för att stärka klimatundervisningen i din kommun, tveka då inte att kontakta oss på: hej@kortspeletklimatkoll.se. Vi ser fram emot att samarbeta med er!