Hoppa till innehåll
Hem » Enastående erkännande: Klimatkoll vinner prestigefullt pris för ”bästa miljöpedagogiska verktyg” i Estland

Enastående erkännande: Klimatkoll vinner prestigefullt pris för ”bästa miljöpedagogiska verktyg” i Estland

  • av
Mondo pris Klimatkoll Estland

Den estniska versionen av Kortspelet Klimatkoll ”Kliimakool” – har utsetts till ”bästa miljöutbildningsverktyg” i Estland! Priset tilldelades den estniska utbildningsorganisationen MTÜ Mondo: Kortspelet Klimatkolls mångåriga samarbetspartner i Estland.

MTÜ Mondo mottar prestigefullt pris på gala i Estland

Det var med stor stolthet och glädje som representanter från MTÜ Mondo (Egle Küngas, ansvarig för miljöprogrammet på Mondo och Kelli Eek, kommunikationsansvarig på Mondo) fick ta emot det prestigefyllda priset under en glamorös gala i Estlands huvudstad Tallinn. Priset delades ut i kategorin ”Studiematerial” vid den så kallade Keskkonnakäpptävlingen för miljöorienterad utbildningsverksamhet. Utmärkelsen är en välförtjänt hyllning till det framgångsrika arbetet med att introducera Kortspelet Klimatkoll i Estland.

Läs mer om prisutdelningen och tävlingen här (sida på estniska)

Klimatminister Kristen Michal, som ledde prisutdelningen vid galan, framhöll betydelsen av att främja miljömedvetenhet och vanebildning redan i barndomen. MTÜ Mondo och Kortspelet Klimatkoll har samarbetat för att anpassa spelet till Estland och sprida det till lärare och elever över hela landet. Spelet har bidragit till att skapa en öppen dialog om klimatförändringar och hållbarhet i Estlands utbildningssystem. 

Priset är en viktig bekräftelse på att Kortspelet Klimatkoll är ett effektivt pedagogiskt redskap som engagerar, väcker intresse och sprider kunskap och medvetenhet. Därför är vi enormt stolta att det utbildningsmaterial som vi har skapat har fått ett så fint erkännande!

En vinnande samarbetsrelation: MTÜ Mondo och Kortspelet Klimatkoll

MTÜ Mondo och Kortspelet Klimatkoll har samarbetat i flera år och tillsammans utvecklat den estniska versionen av Kortspelet Klimatkoll, ”Kliimakool”. Mondo arbetar för att minska global ojämlikhet genom att fokusera på utbildning, hälsa, coping, miljö och digital kompetens i partnerländer och i Estland. 

Läs mer om den estniska utgåvan av Klimatkoll här

Samarbetet har inte bara möjliggjort spridningen av spelet till lärare och elever i Estland, utan också främjat kunskap om klimatförändringar och hållbarhet i hela landet. Kortspelet Klimatkoll har blivit ett kraftfullt verktyg i utbildningen genom att erbjuda en lekfull och engagerande metod att introducera klimatfrågan i klassrummet. Spelet har visat sig vara populärt bland både lärare och elever och har skapat en plattform för meningsfulla diskussioner och reflektioner.

Återvinning och cirkulär ekonomi: andra projekt som prisades i Tallinn

I Keskkonnakäpptävlingen i Tallinn framhävdes inte bara Kortspelet Klimatkoll utan också andra inspirerande projekt som fokuserade på bland annat återvinning och cirkulär ekonomi. Skolor och förskolor hade skapat egna trädgårdar eller omvandlat avfall till nya användbara produkter. 

Läs mer om Keskkonnakäpptävlingen här

 

Kliimakool: Den estniska versionen av Kortspelet Klimatkoll

Den estniska versionen av Kortspelet Klimatkoll – Kliimakool – fungerar på samma sätt som det svenska spelet. Kliimakool är resultatet av ett nära samarbete mellan Kortspelet Klimatkolls skapare och den estniska utbildningsorganisationen MTÜ Mondo. Tillsammans har vi anpassat spelet till den estniska kontexten och skapat en unik lärupplevelse för elever i Estland.  

Kolla in den Estniska hemsidan för Klimatkoll här

Med hjälp av Kliimakool har estniska lärare fått en engagerande resurs för att undervisa om klimatförändringar och hållbarhet. Genom att spela kortspelet får eleverna möjlighet att utforska olika aspekter av klimatfrågan på ett lekfullt sätt samtidigt som de utmanas att reflektera över sina egna handlingar och hur de kan påverka klimatet. Eleverna får även en bättre förståelse för hur deras vardagliga val och beteenden påverkar klimatet. Vilket i sin tur ger dem kunskap att fatta mer medvetna beslut i framtiden. Styrkan i spelet ligger i att använda lek och interaktivitet för att inspirera och engagera unga människor. 

Kortspelet Klimatkoll: ett kraftfullt verktyg för klimatundervisningen

Det pedagogiska kortspelet ger en unik möjlighet för elever att lära sig om klimatförändringar. Genom att spela spelet får eleverna inte bara kunskap om klimatets påverkan och utmaningar. De får också reflektera över sina egna handlingar och hur de kan bidra till en mer hållbar framtid.

Kortspelet Klimatkoll stimulerar till personlig reflektion och livliga diskussioner i grupp, där eleverna får utforska olika aspekter av klimatfrågan. Genom att använda kortspel som en pedagogisk metod blir lärandet roligt och interaktivt, vilket bidrar till att öka elevernas inlärning. Den estniska versionen av Kortspelet Klimatkoll, Kliimakool, spelar alltså en viktig roll i att stärka klimatundervisningen i Estland. Genom att göra ämnet mer tillgängligt och intressant för eleverna, bidrar spelet till att forma en medvetenhet om klimatfrågor och inspirera till positiva förändringar.

På bilden nedan: Klimatkolls Kalle Sterner Isaksson presenterar stolt Kliimakool på besök i Estland.

Klimatkoll Tallin Impact Day Mondo Kalle

Klimatdialog utan klimatångest: Klimatkoll skapar en öppen samtalsmiljö

Kortspelet Klimatkoll är en utmärkt utgångspunkt för att skapa en öppen och konstruktiv dialog kring klimatfrågan. Genom spelets lekfulla och interaktiva natur skapas en avslappnad miljö som bjuder in till öppna och nyfikna samtal där speldeltagarna kan dela sina tankar, idéer och reflektioner kopplade till klimatet utan att känna sig skuldbelagda, dömda eller ifrågasatta. 

En av de unika egenskaperna hos Kortspelet Klimatkoll är att det fokuserar på möjligheterna och handlingskraften hos varje individ. Istället för att skapa en känsla av hopplöshet eller skuldbeläggning, uppmuntrar spelet spelarna att identifiera positiva förändringar och inspirera varandra till att agera för en hållbar framtid.

Kortspelet Klimatkoll erbjuder en balans mellan kunskap, reflektion och optimism. Det hjälper till att skapa en atmosfär där alla kan delta och bidra med sina unika perspektiv och erfarenheter. Genom att främja öppna samtal blir Kortspelet Klimatkoll ett värdefullt verktyg för att öka medvetenheten om klimatfrågan utan att förstärka ångest eller överväldigande känslor.

Forskningsbaserat och pedagogiskt: en pålitlig kunskapskälla

För att beräkna utsläppssiffrorna som står på korten har vi använt en beräkningsmodell som har utvecklats av forskare vid Chalmers tekniska högskola. De flesta siffror som ligger till grund för beräkningarna kommer från vetenskapliga artiklar, rapporter från myndigheter och forskningsinstitut, och statistiska databaser. I beräkningsförklaringarna på vår hemsida finns mer information om vilka referenser vi har använt, och vilka antagande vi har gjort. Under ”Referenslista” finns ett urval av de viktigaste källorna.

Läs mer om kortens beräkningar i svenska Klimatkoll här

I vissa fall baseras beräkningarna på kvalificerade uppskattningar och rimliga antaganden. Alla beräkningar är baserade på så aktuella uppgifter som möjligt, och rimligheten i de beräknade utsläppen har säkerställts. Spelet skapades för att möjliggöra jämförelser mellan växthusgasutsläppen från olika produkter och aktiviteter. 

Generellt sett har vi endast räknat med direkta utsläpp av växthusgaser och bortsett från indirekta utsläpp och annan indirekt påverkan på klimatet. Det beror på att indirekta effekter är betydligt mer osäkra och svåra att uppskatta. 

Utsläppssiffrorna som står på korten ska betraktas som ungefärliga och jämförbara. Det betyder att storleksordningarna stämmer, vilket är det viktigaste för att korten ska kunna jämföras med varandra. Siffrorna ska dock inte betraktas som exakta. Det beror på att det finns en stor variation av möjliga värden på flera av de parametrar som ligger till grund för beräkningarna (till exempel temperaturen på varmvatten, eller hur mycket bränsle en bil drar). Det beror även på att det finns flera osäkerheter i beräkningarna som ligger till grund för siffrorna. Det beror påatt det globala klimatsystemet är komplext, och att det inte är helt lätt att uppskatta alla effekter.

En lekfull och engagerande approach: Vad gör Klimatkoll unikt?

Kortspelet Klimatkoll utmärker sig genom sin lekfulla och engagerande approach. Det är ett kortspel som inte bara erbjuder en rolig och interaktiv spelupplevelse, utan också ger spelarna en djupare förståelse för klimatfrågan. Därför passar det lika bra som sällskapsspel, som redskap för lärande i skolan.

Genom att kombinera kunskap med underhållning har Kortspelet Klimatkoll skapat en unik inlärningsupplevelse. Spelet tar spelarna med på en resa genom olika aspekter av klimatet och utmanar dem att tänka till kring sina egna val i vardagen. Genom att spela spelet får spelarna en ökad medvetenhet om hur deras egna val och handlingar påverkar klimatet.

Det som verkligen gör Kortspelet Klimatkoll unikt är dess förmåga att skapa en öppen dialog och engagerande diskussioner. Spelet fungerar som en plattform där spelarna kan utforska olika perspektiv och utbyta idéer kring klimatfrågan. 

Kortspelet Klimatkoll är mer än bara ett kortspel. Det är ett verktyg som inspirerar till handling och förändring. Genom att kombinera lekfullhet, kunskap och engagemang gör spelet lärandet om klimatförändringar både intressant och meningsfullt. Det är denna unika approach som har gjort Kortspelet Klimatkoll till en framstående resurs inom klimatundervisning.

Samarbeta med oss!

Vill du samarbeta med oss och bli en del av Klimatkolls-familjen? Vi söker ständigt efter nya partnerskap för att utveckla och anpassa Kortspelet Klimatkoll till olika länder och regioner. Om du är intresserad av att sprida kunskap om klimatförändringar och hållbarhet på ett lekfullt sätt, är detta en unik möjlighet! 

Genom att samarbeta med oss kan vi tillsammans skapa en version av Kortspelet Klimatkoll som passar just ditt land och dess specifika utmaningar. Vi tror på kraften i samarbete och att sprida medvetenhet genom spelbaserad lärande. Så om du delar vår vision och vill vara en del av detta spännande projekt, kontakta oss idag på hej@kortspeletklimatkoll.se!