Hoppa till innehåll

ÖVRIGT

Här finns beräkningsförklaringar för alla kort i kategorin Övrigt i senaste utgåvan av Klimatkoll (utgåva 2021). Beräkningsförklaringens svårighetsgrad anges intill varje kort. 

Grad_MEDEL_mörk
Grad_AVANC_mörk

I kategorin Övrigt ingår produkter och aktiviteter som inte passar in i varken Boende, Livsmedel eller Resor & Transport. Här hamnar bland annat varor som vi vanligtvis benämner som “shopping” och många av våra fritidsaktiviteter (dock inte resor och restaurangbesök).

VANLIGA FRÅGOR

Undrar du något om ett specifikt kort, eller tycker att något är oklart? Här har vi svarat på frågor vi ofta får kring kort i kategorin Övrigt från olika utgåvor av Klimatkoll. Hittar du inte det du söker? Då får du gärna höra av dig till hej@kortspeletklimatkoll.se så svarar vi så snart vi kan!

Det beror i huvudsak på att odlingsförutsättningarna är så olika i de båda länderna. Tack vare det varma klimatet i Kenya sker odlingen helt på friland (alltså under öppen himmel). I Holland däremot sker odlingen i uppvärmda växthus med belysning, vilket är energikrävande och medför stora utsläpp.

Flygfrakt från Kenya orsakar betydligt högre utsläpp än lastbilsfrakt från Holland, men rosorna från Holland har trots det störst utsläpp på grund av stora utsläpp kopplade till uppvärmning och belysning i växthus i Holland. 

Nyfiken på hur vi räknat steg för steg? Här finns beräkningsförklaringar för båda korten:
      – Rosor Holland
      – Rosor Kenya

Vid produktion av elektronikprylar är det framförallt utvinningen och bearbetningen av metaller och kisel som kräver mycket energi, och därmed orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Dels krävs energi för själva brytningen, och dels för den vidare förädlingen i samband med anrikning. Därtill krävs energi för att tillverka elektriska komponenter.

Utsläppen kan uppskattas genom att multipliceras de ingående materialens vikt, med utsläppsfaktorer för motsvarande material. Utsläppsfaktorerna anger hur mycket växthusgaser som släpps ut i samband med brytning och anrikning av 1 kg material.

Elektronik innehåller väldigt många olika material och ämnen, och det finns en stor variation i utsläppsfaktorer för olika ämnen beroende på hur vanligt förekommande de är i jordskorpan, och hur svåra de är att utvinna. Som ett exempel kan nämnas att framställning av 1 kg kolstål släpper ut 2,3 kg CO2e, medan motsvarande utsläppsfaktor för platina är ca 34 000 kg CO2e.

Utsläppen från tillverkningen kan fördelas över prylens livsläng genom att dela med det antal år som prylen förväntas användas, innan den kasseras. Det betyder att ju längre som prylen används, desto lägre blir utsläppen per år.

I de utsläppsfaktorer för material som vi använder ingår inte bearbetning (såsom tillskärning etc) och ihopmontering av komponenter till elektronikprylar, då dessa produktionssteg kräver jämförelsevis försumbara energimängder.

Bara utsläppen från produktion av foder till hästarna, som mest äter hö och havre. Tillverkning av sadlar, byggnation av stall, och resor till och från stallet, etc, ingår inte. Data på foderförbrukning har hämtats från Hästsverige.se. 

Notera att denna fråga gäller ett kort som inte ingår i den senaste utgåvan av Klimatkoll (utgåva 2021), och därför inte finns med bland korten som har beräkningsförklaringar.

Vi har antagit att den äter vanlig hundmat, som mestadels är består av restprodukter från slakterier. Vi har räknat med ett genomsnittligt utsläppsvärde på 1 kg CO2e per kg hundfoder, vilket är högt räknat (men lågt i jämförelse med andra livsmedel). Som jämförelse kan nämnas att fläskkött har ett genomsnittligt utsläppsvärde på 5,7 kg CO2e per kg.

Notera att denna fråga gäller ett kort som inte ingår i den senaste utgåvan av Klimatkoll (utgåva 2021), och därför inte finns med bland korten som har beräkningsförklaringar.

Vi har antagit att en medelstor hund väger 15 kg, och hämtat data på foderkonsumtion från doseringstabellen på Hundkoket.se/hundfoder

Notera att denna fråga gäller ett kort som inte ingår i den senaste utgåvan av Klimatkoll (utgåva 2021), och därför inte finns med bland korten som har beräkningsförklaringar.