ÄMNESSPECIFIKA ÖVNINGAR

ÖVNING

PASSAR

KURS/ÄMNE

UNGEFÄRLIG TIDSÅTGÅNG

TYP AV

UPPGIFT

KLIMATSMART TEKNIKUTVECKLING

Teknik 1 (gy)

Teknik åk 7-9

10 min

Diskussion

DESIGNA ETT SNÅLSPOLANDE DUSCHMUNSTYCKE

Teknik 1 (gy)

Teknik åk 8-9

180 min

Projekt

ÄR NÄRPRODUCERAT ALLTID BÄST?

Naturkunskap 1b &1a1 (gy)

Geografi 1 (gy)

Geografi åk 7-9

5 min

Diskussion

METAN OCH KOLDIOXID

Kemi 1 (gy)

Kemi åk 9

10 min

Diskussion

BATTERIER

Kemi 1 (gy)

15 min

Beräkning & Diskussion

VINDKRAFT

Fysik 1 (gy)

60 min

Beräkning

ENERGIFORMER

Fysik 1 (gy)

Fysik åk 9

10 min

Diskussion

ENERGIÅTGÅNG FÖR ATT DUSCHA

Fysik 1 (gy)

90 min

Laboration, hemuppgift